Cartells de Josep Renau

Art visual de Josep Renau

Cartells de Josep Renau - Art visual de Josep Renau

Propietari facciós

Renau Berenguer , Josep . Ministeri d’agricultura . Decret de propietari facciós : el llaurador defèn amb armes al govern que et dona la terra. Va ser publicat a Barcelona l’any 1936. Va ser una de les claus per a potenciar les possibilitats expressives i plàstiques del cartell.

Art contra les èlits

Renau Berenguer, Josep. Arte contra las élites. 1ºed. Barcelona, Debate, 2002. 75 p., 8 p. de lám.  ISBN:84-8306-996-2.

http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/pvrUfGfQEh/0/95460013/9

En aquesta monografía, Renau fa una crítica a les tendències de l’art per l’art, considerant-lo com un instrument d’intervenció social; una proposta sobre el muralisme com a forma d’expresió popular i una reflexió sobre el fotomuntatge com a gramàtica crítica que possibilita la difusió masiva de les obres.