Category: Libros

  • Josep Renau [Texto impreso] / [textos], Miguel Cabañas Bravo

    Cabañas Bravo, Miguel. Josep Renau [Texto impreso] / [textos], Miguel Cabañas Bravo. Zaragoza. Aneto Publicaciones. 2011. (Grandes genios del arte de la Comunitat Valenciana ; 11). ISBN: 978-84-939408-00-5. http://bval.cult.gva.es/screens/opacbv_val.html

  • La batalla per una nova cultura

    Renau Berenguer, Josep. La batalla per una nova cultura/Josep Renau; introducció i apèndix de Manuel Garcia i Garcia.(Manuel Garcia i Garcia) València. Eliseu Climent, 1978. Extensió :175 p. ISBN : 84-85211-53-7 http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/Lw89t0U5Gk/0/95460013/9

  • Art contra les èlits

    Renau Berenguer, Josep. Arte contra las élites. 1ºed. Barcelona, Debate, 2002. 75 p., 8 p. de lám.  ISBN:84-8306-996-2. http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/pvrUfGfQEh/0/95460013/9 En aquesta monografía, Renau fa una crítica a les tendències de l’art per l’art, considerant-lo com un instrument d’intervenció social; una proposta sobre el muralisme com a forma d’expresió popular i una reflexió sobre el fotomuntatge com a…