Tag: cultura

 • Exposició de la joventut

  Renau Berenguer , Josep . L’art per la nostra independència : exposició de la joventut ( hotel Colon ) . Aquest cartell fa referència a la repressió viscuda a causa del feixisme. El cartell està publicat el 2 de maig de 1936.  

 • Nostàlgia de futur

  Renau Berenguer , Josep . Aquest cartell presenta uns del homenajes que l’artista crea per a la nostàlgia . També presenta una simbologia que fa referència als camperols d’aquella època i a la seua repressió .  

 • Funció social del cartell

  Renau Berenguer ,Josep . La funció social del cartell publicitari. Aquest cartell perteneix al llibre publicat per l’arista on explica l’utilitat del cartelisme durant la guerra civil . Està publicat a València l’any 1936 .  

 • Assaig d’un assassinat

  Renau Berenguer , Josep . Assaig de un assassinat. Cartelisme de l’artista per al cine mexicà. Aquestos cartell van ser un del iniciadors de la cultura cinemàtica a l’américa del sud sobretot a Mèxic.

 • La batalla per una nova cultura

  Renau Berenguer , Josep . La batalla per una nova cultura . Aquest cartell va ser publica per a representar l’exili de molts espanyols cap a sud-amèrica ( Mèxic ) 1097-1952.

 • Compromís i cultura

  Renau Berenguer , Josep. 1908-1936 : de nou per la nostra independència .  

 • Propietari facciós

  Renau Berenguer , Josep . Ministeri d’agricultura . Decret de propietari facciós : el llaurador defèn amb armes al govern que et dona la terra. Va ser publicat a Barcelona l’any 1936. Va ser una de les claus per a potenciar les possibilitats expressives i plàstiques del cartell.

 • El comissari , nervi del nostre exercit popular

  Renau Berenguer, Josep. Partit Comunista : El comissari , nervi del nostre exercit popular . Després de que l’artista s’afiliara al Partit Comunista se li va despertar l’interès del cartelisme . Aquest cartell va ser publicat a Barcelona l’any 1936.

 • Compromís i cultura

  Renau Berenguer , Josep . Compromís i cultura duran els anys 1097-1952. Aquest article va ser publicat a una revista com a homenaje al artista per la seua colecció de cartells de ” Compromís i cultura “

 • El pueblo en armas.

  Renau Berenguer , Josep . El poble en armes : Per la pau , contra el franquisme !  

 • Per la dependència d’Espanya

  Renau Berenguer, Josep. Por la independencia de España : soldado, estima como un tesoro el arma que la patria ha puesto en tus manos para que defiendas su suelo. Barcelona, Subsecretaría de Propaganda Barna [Barcelona] Graf. Ultra, S.A. 1938. IMATGE:

 • Obrers, camperols, soldats, intel·lectuals

  Renau Berenguer, Josep, Reforceu els rengles del Partit Socialista Unificat de Catalunya : obrers, camperols, soldats, intel lectuals . [Barcelona] Partit Socialista Unificat de Catalunya [Barcelona] Fotolitografía Barguñó E.C. 1936. IMATGE:

 • Victoria: hui més que mai

  Renau Berenguer, Josep. Victoria : hoy más que nunca Renau . Barcelona, Sub Pro Barña [Barcelona] Gráf. Ultra, S.A, 1938. IMATGE:

 • Un anhel, una esperança, una victoria

  Renau Berenguer, Josep. 11 febrero 1873: un anhelo, 14 abril 1931: una esperanza, 16 febrero 1936: una victoria. Madrid,  Partido Comunista de España Barcelona Sdad. Gral. Publicaciones (E.C.), 1938 . IMATGE:

 • Tierra Baja

  Renau Berenguer, Josep. Producciones Zacarias presenta a Zully Moreno, Pedro Armendáriz, Luis Aldás dirigidos por Miguel Zacarias en Tierra baja : Basada en la obra inmortal de Angel Guimerá. Mexico : Litografia “El Cromo”, 1950. IMATGE:

 • Indústira de guerra

  Renau Berenguer, Josep. Partido Comunista  : Industria de Guerra : Potente palanca de la victoria . València, Gráficas Valencia, intervenido U.G.T.-C.N.T,  1937. IMATGE: 

 • La verbena de la paloma

  Renau Berenguer, Josep. Cifesa presenta la superproducción nacional [Material gráfico] : La verbena de la paloma : Miguel Ligero, Roberto Rey, … : Una producción de Benito Perojo. València, Cifesa, entre 1935 y 1937. IMATGE: 

 • Plantà i Cremà (Mèxic)

  Renau Berenguer, Josep. La comisión fallera de la Casa Regional Valenciana le invita a la “Plantá i Cremá” de su primera falla en México, que tendrá lugar en el Parque Deportivo Asturias, durante los días 17 al 19 de marzo de 1961 . 1961. IMATGE: 

 • La batalla per una nova cultura

  Renau Berenguer, Josep. La batalla per una nova cultura/Josep Renau; introducció i apèndix de Manuel Garcia i Garcia.(Manuel Garcia i Garcia) València. Eliseu Climent, 1978. Extensió :175 p. ISBN : 84-85211-53-7 http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/Lw89t0U5Gk/0/95460013/9