ELECCIONS A CLAUSTRE 2019: VOTA CCOO

Dijous 12 de desmembre, celebrem eleccions a Claustre. Estudiants, PAS i professorat triarem les persones que ens hi representaran. Les llistes són obertes i en el col·lectiu del PAS pots votar fins a 25 persones. Recorda que has de votar un màxim de 15 persones del mateix sexe, amb l’objectiu d’aconseguir una presència equilibrada d’homes i dones en el Claustre. 

CCOO presenta una candidatura per a continuar tenint presència en el Claustre i en els òrgans que es trien des d’ací (Consell de Govern, comissions d’assumptes econòmics, investigació, etc.) amb la finalitat de tenir veu i vot en les decisions que ens afecten a totes i a tots però, sobretot, perquè en aquests òrgans hi haja veus progressistes que defensen una universitat solidària, igualitària i respectuosa amb els drets de totes les persones.

Rafael Mateo Corredor Patrícia Alberola Romà
José Manuel Mora Chacón Marián Benadero Rodríguez
Vicente Carrillo Paños Ana Puigcerver Hurtado
Javier Mut Botella Olivia Manzanaro García
Paco Tárraga García Lola Marset López
Emilio García Tortosa Leonor Membrilla Carratalá
Ferran Isabel i Vilar África García Moreno
Óscar Hernández Prieto Cati Aragón Baltanás
Juanfran Pérez Ortiz Vanessa Pinilla Guerra
Israel Cortés Serra Mariángeles Serra Iniesta
Álex Carpena Navalón Loli Sirvent Pérez
Josep Forcadell Saport

CANDIDATURA CLAUSTRE CCOO 12/12/2019

Rafael Mateo Corredor Patrícia Alberola Romà
José Manuel Mora Chacón Marián Benadero Rodríguez
Vicente Carrillo Paños Ana Puigcerver Hurtado
Javier Mut Botella Olivia Manzanaro García
Paco Tárraga García Lola Marset López
Emilio García Tortosa Leonor Membrilla Carratalá
Ferran Isabel i Vilar África García Moreno
Óscar Hernández Prieto Cati Aragón Baltanás
Juanfran Pérez Ortiz Vanessa Pinilla Guerra
Israel Cortés Serra Mariángeles Serra Iniesta
Álex Carpena Navalón Loli Sirvent Pérez
Josep Forcadell Saport

25N No hi sigues còmplice

MANIFESTACIÓ ALACANT 25N, 19:00, PLAÇA DE LA MUNTANYETA

CCOO crida a la participació en les diferents mobilitzacions convocades per al dia 25 de novembre pel conjunt d’organitzacions de dones, socials i sindicals, per a manifestar el seu compromís i repulsa contra tota mena de violència contra les dones.

Aquesta organització sindical exigeix tolerància zero contra la violència de gènere, manté el seu compromís amb la lluita per l’erradicació de tota mena de violència contra les dones i per la millora dels seus drets i de la seua protecció.

Comissions Obreres insta als diferents governs, autoritats i organismes europeus i internacionals, i de manera especial al Govern central, que atenguen els compromisos del Conveni d’Istanbul (2011), així com els objectius de l’Agenda 2030 de Nacions Unides que situen la igualtat de gènere i l’apoderament de dones i xiquetes en el centre del desenvolupament sostenible, així com la ratificació dels convenis 189 i 190 de l’OIT al Govern

El sindicalisme confederal i de classe mantindrà una participació activa i de suport al moviment feminista en la tasca de denúncia de la terrible situació que pateixen les dones en mans de les seues parelles i exparelles, l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe en el treball, inclòs l’assetjament per internet.

Igualment exigeix que s’actue amb agilitat i contundència sobre les causes i les aterridores conseqüències que aqueixos atacs impliquen a la seguretat, la salut, la integritat física i psíquica, la dignitat, i la vida personal i laboral de les done

Concentració 6 de novembre: Signatura de conveniencia JA!

Protesta de las universidades para presionar por la firma del convenio laboral

En Alicante las mejoras salariales afectan a 1.700 profesores y administrativos

Victoria Bueno 06.11.2019 | 16:58

Protesta de las universidades para presionar por la firma del convenio laboral

Protesta de las universidades para presionar por la firma del convenio laboral

Los representantes de los sindicatos universitarios SEP, CC OO, UGT, STEPV y CSIF se han concentrado ante la sede de la Conselleria de Universidades en Alicante para reclamar la firma del convenio que debe mejorar el salario del personal laboral entre un 6% y un 10% en un plazo de dos años y que siguen esperando desde el pasado mes de abril en que se llegó a un preacuerdo con el Consell.

A la misma hora, las doce del mediodía, los sindicatos representativos en las demás universidades públicas valencianas se movilizaron igualmente en el resto de la Comunidad y aseguraron que no dejarán de hacerlo periódicamente hasta que se formalice lo negociado ya el pasado mes de abril.

SIGNATURA CONVENI COL·LECTIU COMUNICAT CONJUNT


 

CONMUNICAT CONJUNT

En la reunió mantinguda la vesprada del 5 de novembre entre la Conselleria d’Universitat i els sindicats que hem negociat el conveni col·lectiu se’ns ha informat:

 

La partida pressupostària de 8 milions corresponents a les millores retributives pactades en el conveni (s’abonen en un període de 3 anys) ha estat autoritzada, així com que s’ha inclòs una partida de 14 milions d’euros en l’avantprojecte de pressupostos de 2020 per a fer front a la despesa d’aquest exercici

 • El conveni ja compta amb informe favorable de la Conselleria d’Hisenda
  La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Universitat, no va a signar el conveni col·lectiu negociat entre esta, sindicats i universitats públiques valencianes durant els darrers tres anys. Com alternativa, proposen la redacció d’un preàmbul en el que aparesquen com compromesos amb la negociació i com garantia dels compromisos econòmics generats pel conveni.
 • Es comprometen a redactar un esborrany de preàmbul en els propers dies i en instar a universitats i sindicats a la signatura del conveni en presència de representant de la Generalitat.

Els sindicats que hem negociat el conveni considerem que la Generalitat és la única responsable de canviar unilateralment l’acord assolit entre universitats, sindicats i la Generalitat que, per tant, és qui ha de generar les condicions oportunes perquè la signatura del conveni es faça realitat. Per tant, mantindrem les mobilitzacions fins que es produesca la signatura.

 

Devolució de l’IRPF per les prestacions de maternitat i paternitat

castellà

El Ministeri d’Hisenda fa públic en la seua web el procediment que l’Agència Tributària ha engegat per donar compliment a la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018, que fixa com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la renda de les persones físiques. CCOO PV ha editat un full informatiu amb les principals instruccions.

La principal novetat que ha incorporat l’Agència Tributària és que, com hem interpretat des del principi des de CCOO, assumeixen que la doctrina de la sentència també és aplicable a les prestacions de paternitat, per això també aquestes poden reclamar-se en el procediment esmentat. La mesura afectarà 1.086.000 dones i homes i l’import de la devolució aconseguirà els 1.200 milions d’euros.

INSTRUCCIONS PUBLICADES PER L’AEAT

ACCÉS AL FORMULARI 

Publicat el nou decret de carrera professional

Avui s’ha publicat en el DOGV el decret 211/2018 que regularà a partir d’ara el sistema de carrera professional del personal funcionari de carrera i el dret a la percepció del complement de carrera administraiva per part del personal funcionari interí.

Després de diversos anys de lluita, les coses van encaminant-se envers el punt que hem reivindicat sempre, és a dir, cap a una norma general que reculla la plenitud de drets retributius de tot el personal, sense discriminar el personal funcionari interí. A més, a més, el temps de treball com interí o laboral temporal en grups o subgrups que fins ara no han pogut valorar-se, passa a poder computar-se a tot el personal.

Ara, toca insistir davant l’administració de la Universitat d’Alacant perquè aquest decret s’aplique immediatament al nostre personal interí, incloent-hi en les nòmines la percepció d’aquest complement. Per a això, cal que la Llei de Pressupostos de la Generalitat incloga tots els col·lectius que aquest decret, com l’anterior, deixa fora. Deprés de fer això, s’obrirà un període de temps en què el personal interí ha de sol·licitar-ne la inclusió en el sistema i, a partir d’aquest moment, haurà d’abonar-se aquest concepte en les nòmines, incloent-hi els endarreriments generats des de l’entrada en vigor del sistema en la Universitat d’Alacant, és a dir, des de l’1 de gener de 2017.  Us adjuntem l’enllaç a la publicació del Decret en el DOGV:
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/10/pdf/2018_11361.pdf

Estimados compañeros y compañeras.

Hoy se ha publicado en el DOGV el Decreto  211/2018, que regulará a partir de ahora el sistema de carrera profesional del personal funcionario de carrera y el derecho a la percepción del complemento de carrera administrativa por parte del personal funcionario interino.

Tras varios años de lucha, las cosas van yendo hacia el punto que ha reivindicado siempre CCOO, es decir, hacia una norma que recoja la plenitud de derechos retributivos de todo el personal, sin discriminar al personal funcionario interino. Además, el tiempo de trabajo como interino o laboral temporal en grupos o subgrupos que hasta ahora no han podido valorarse, pasa a poder ser computado para todo el personal.

Ahora toca insistir frente a la administración de la Universidad de Alicante para que este decreto se aplique inmediatamente a nuestro personal interino, incluyendo en sus nóminas la percepción de este complemento. Para ello es necesario que la Ley de Presupuestos de la Generalitat incluya a todos los colectivos que este Decreto, como el anterior, dejaba fuera. Una vez hecho esto, se abrirá un periodo de tiempo en el que el personal interino debe solicitar su inclusión en el sistema y, a partir de ahí, tendrá que abonarse este concepto en sus nóminas, incluyendo los atrasos generados desde la entrada en vigor del sistema en la Universidad de Alicante, es decir, desde 1 de enero de 2017.

Os adjuntamos un enlace a la publicación del Decreto en el DOGV:

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/10/pdf/2018_11361.pdf

 

Càrrega de treball

La posada en funcionament del nou programa de gestió econòmica ha implicat un incrementimportant de la càrrega de treballi de la tensió laboral en els centres de despesa i en els serveis generals implicats en la gestió econòmica i comptable.
Per això, proposem:

 • Que en la posada en marxa de nous programes de gestió (siguen del tipus que siguen) es tinga en compte l’opinió de les persones usuàries i que les prestacions i l’entorn siguen similarsal nivell dels programes propis (UA Cloud, administració electrònica, etc.)
 • Simplificació de procedimentsi fer un ús eficientde les possibilitats que ofereix l’administració electrònica, evitant el paper en la major part dels tràmits.
 • Contractació de més personal en les unitats que estan patint una major càrrega de treball i no poden mantenir el ritme de treball que existia en anys precedents.
 • No tenir en compte les avaluacions negatives en l’avaluació de l’acompliment que siguen conseqüències dels endarreriments i problemes que ha generat el nou programa de gestió econòmica i que podria tenir implicacions en la productivitat i en futures avaluacions de la carrera professional.

1.300 PLACES ESTABLES

La plantilla de professorat funcionari de la UA té una edat mitjana de 54 anys i el nombre de persones amb 55 o més anys és de 404 sobre 920 (el 44%). Aquestes dades reflecteixen un fet: en els pròxims 5 anys, quasi la meitat de la plantilla de professorat funcionari s’haurà jubilat (83 forçosament) o estarà en condicions de fer-ho (321).

En els últims 10 anys, la plantilla de professorat estable s’ha reduït en un 2,66% com a conseqüència de la injusta i rigorosa aplicació de la taxa de reposició, mantenint-se el nombre de professorat estable (funcionaris i laborals) entorn de les 1.100 persones. I, malgrat l’esforç realitzat en els últims 3 anys per a incorporar a professorat en formació (AYU i PAD), el gradual envelliment de la plantilla posa en risc la viabilitat de bastants àrees de coneixement.

Per açò, des de CCOO proposem fixar un programa de contractació de professorat en el qual es marque com a objectiu arribar a 1.300 estables en el termini de cinc anys. Amb açò, es donarà eixida a les demandes d’estabilitat i carrera acadèmica del personal investigador en formació, de totes les places d’ajudant i professorat ajudant doctor i del professorat associat.

ELECCIONS SINDICALS DESEMBRE 2018

El pròxim 4 de desembre tindran lloc les eleccions sindicals en la UA per a elegir els delegats i les delegades que formaran part de la Junta de PAS, del Comité d’Empresa i de la Junta del PDI.

Per als sindicats és un moment important ja que, d’acord amb els resultats, tindrem més o menys recursos per a desenvolupar la nostra tasca: l’assignació econòmica i les hores sindicals que ens permeten tenir a persones a temps complet en la secció sindical a altres a temps parcial per a assistir a meses negociadores i tècniques, comissions de contractació de professorat, COAP, comissions de concurs, etc.

Per això, si sempre que has vingut a la Secció Sindical De CCOO, has fet una consulta telefònica o per correu electrònic o t’has adreçat a qualsevol dels nostres delegats i les nostres delegades, hem sabut resoldre els teus dubtes, aconsellarte adequadament o defensar i reivindicar els teus drets, et demanem que votes les candidatures de CCOO.

En aquests enllaços trobaràs un balanç de qüestions que hem aconseguit en els últims anys i les propostes que volem dur endavant els pròxims quatre anys:

Balanç i programa PAS (valencià) Balance y programa PAS (castellano)
Balanç i programa  PDI (valencià) Balance y programa PDI (castellano)

QUINQUENNIS PROFESSORAT TEMPORAL

Quinquennis per al professorat temporal. El TSJ de Madrid ha dictat sentència en què reconeix el dret del professorat temporal a percebre el complement per docència (quinquenni) sempre que reunisca el requisit temporal que s’exigeix a la resta de professorat.

CCOO plantejarà en la pròxima Mesa Negociadora l’estudi d’aquesta sentència per a demanar que el professorat temporal que no percep aquest complement (ajudants i assoaciats) puguen participar en la pròxima convocatòria de reconeixement de quinquennis que es farà en desembre.

ESTATUT DEL PDI

Estatut del PDI: El 25 d’octubre va tenir lloc una reunió entre la Secretaria General d’Universitats i Investigació en què es va informar de les idees del Govern per a l’elaboració de l’Estatut del Professorat Universitari. Destaca:

  • Creació d’una figura de doctor temporal (6 anys) sense acreditació.
  • Creació del professorat substitut per a atendre necessitats puntuals de docència.
  • Carrera professional para el professorat.

En aquest enllaç, teniu la informació comp’leta de la reunió i el posicionament del sindicat.

Concentració, 16 maig, 19:00, plaça de la muntanyeta

CCOO se suma a la convocatòria d’accions contra l’incompliment en els pressupostos de l’estat de 2018 dels 200 milions d’euros compromesos pel govern per a desenvolupar el pacte d’estat contra la violencia de gènere. A Alacant, la concentració tindrà lloc en la plaça de la Muntanyeta, a les 19, davant la subdelegació del govern.

En apuesta enllaç, podeu consultar información sobre concentraciones en altres municipis.

28 d’abril Treball segur: És la teua salut, és el teu dret

Amb motiu del 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, Comissions Obreres del País Valencià reivindica el treball segur com a manera de garantir el dret a la salut de les persones treballadores.
La crisi, les reformes laborals, un model de relacions laborals basat en la precarietat i el desmantellament de la negociació col·lectiva, estan deteriorant de manera greu les condicions laborals. A més, en el context de desigualtat en el qual vivim, qui ho estan patint amb especial rigor són: dones, joves, migrants, treballadores i treballadors d’edat avançada o amb diversitat funcional.
Treball segur és prevenir els accidents laborals.
Des de 2013, coincidint amb l’aplicació de la Reforma laboral, patim un increment constant de la sinistralitat laboral. Durant aquests 5 anys, 213 persones al País Valencià han perdut la vida com a conseqüència d’un accident laboral, la qual cosa representa un increment de quasi un 52 % de l’índex d’incidència. Dades molt greus i que ho serien molt més si s’afegiren totes les ocultades per la deficient i interessada catalogació dels accidents, o per figures com el “descans preventiu” o els “permisos retribuïts” que oculten els accidents.
Treball segur és declarar les malalties originades pel treball.
El que no es registra, no es preveu. Hi ha un enorme subregistre de les malalties d’origen laboral a causa de la mala praxi de les mútues en la determinació de les contingències, que deriven malalties professionals als serveis públics de salut perquè siguen tractades com a contingències comunes i col·lapsen els serveis públics de salut. Afegir que des de 2013, les baixes comunicades per malaltia professional són més elevades en dones que en homes.
La degradació de les condicions de treball fa que les malalties per exposició a riscos psicosocials siguen cada vegada més freqüents, encara que no es vegen reflectides en les estadístiques com a contingències professionals. A més, augmenten els casos d’assetjament laboral, i s’estén el consum de fàrmacs entre la població treballadora per poder suportar les condicions cada vegada més precàries, els ritmes i l’excessiva càrrega de treball.
Treball segur és defensar els teus drets de manera col·lectiva.
L’acció col·lectiva es configura com l’única opció. L’única alternativa que tenim per fer efectiu l’exercici d’aquest dret constitucional a la seguretat i la salut en el treball és organitzar-nos juntament amb les nostres companyes i companys en un sindicat de classe.
Si en la teua empresa no hi ha representació legal dels treballadors i de les treballadores, acudeix al sindicat.

 

 

15 d’abril, mobilitza’t per les pensions, 12:00, escales del IES Jorge Juan

CCOO continua la campanya de mobilitzacions en defensa d’unes pensions dignes. Tornarem a reclamar el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i que es garantisca, per als i les actuals pensionistes, però també per als i les del futur, un sistema de pensions suficient i just.

Recordem que les propostes de CCOO són nítides i sostenibles, i traslladades a la Comissió Parlamentària de Seguiment i Avaluació del Pacte de Toledo, concretant-se en els següents punts:

 • Eliminació del 0,25%.
 • Aplicació de l’IPC, segons el document inicial dels Pactes de Toledo. En qualsevol cas, garantir el manteniment del poder adquisitiu de les pensions presents i futures.
 • Derogació o anul·lació del factor de sostenibilitat definit en la reforma de pensions de 2013.
 • Equilibri pressupostari per a les pensions.
 • No als crèdits amb càrrec al INSS per a pagar les pensions, reclamem ingressos amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.
 • Increment en bases màximes de cotització.
 • Increment de les bases mínimes com a conseqüència de l’augment gradual del SMI.
 • Equiparació de bases mitjanes de cotització Règim d’Autònoms i Règim General.Despeses d’Administració de la Seguretat Social a càrrec de l’Estat.
 • Conversió de tarifes planes i reduccions de quotes en bonificacions a càrrec del Ministeri d’Ocupació, suportades des del Pressupost General de l’Estat.
 • Política d’ocupació que afavorisca la creació de llocs de treball, i la seua consegüent cotització.
 • Finançament amb impostos de les prestacions per supervivència.
 • Lluita contra l’economia submergida.

Continuen les mobilitzacions per a reclamar pensiones dignes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de març en Sant Vicent del Raspeig; 17 de març en Alacant, Alcoi, Castelló, Elx, Elda, Torrevella i Villena; 22 de març en València en Xàtiva.
En defensa de les pensions, en contra de la pujada del 0,25%, i per la sostenibilitat del nostre sistema públic. CCOO, juntamente amb UGT, torna  a convocar mobilitzacions  per a exigir que es garantisquen les pensions de les futures generacions. Llegiu més

CCOO acorda la recuperació d’ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic  

Després de la signatura per part de CCOO de el “II Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball”, des de CCOO demanem:

A LA UNIVERSITAT D’ALACANT:

L’inici immediat de la negociació de totes aquelles matèries que afecten condicions de treball com ara:

 • Jornada Laboral: tornada a les 35 hores, segons addenda de l’acord de la normativa de jornada de la UA.
 • Complement d’Incapacitat Temporal: 100% del salari.
 • Actualització de l’oferta d’ocupació pública. Estabilització del personal.

Per a CCOO, l’acord suposa l’inici de la recuperació dels drets arrabassats, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per a recuperar absolutament tot el que hem perdut amb l’excusa de la crisi.

Continue reading

CCOO acorda la recuperació d’ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic

Entre altres mesures, el salari s’incrementa entre un 6,1 i un 8,8% en tres anys, es recupera la capacitat de negociació de les 35 hores, la prestació del 100% del salari en casos d’Incapacitat Temporal i el desenvolupament de plans d’igualtat i formació.
“Aquest acord suposa l’inici de la recuperació dels drets arrabassats a tres milions d’empleades i empleats públics, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per a recuperar absolutament tot el que hem perdut amb l’excusa de la crisi”

 

 

8 MARÇ: MOBILITZA’T #VivesLliuresUnides

CCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema ‘Si nosaltres parem, el Món se para‘, la convocatòria té els següents objectius:

 • Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.
 • Plans d”igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
 • Treball estable contra l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades.
 • Pla d”intervenció de la Inspecció de Treball. Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l”OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
 • Una Llei d”igualtat salarial.
 • Augment del poder adquisitiu de les pensions.
 • Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
 • Protocols contra l”assetjament i la violència de gènere en el treball.

Participa en les mobilitzacions! Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.

 

La inversió en ensenyament superior continua sense ser una prioritat

premeu la imatge per accedir a la publicació

El finançament de les universitats publiques continua sense recuperar-se de les retallades a pesar del creixement del producte interior brut espanyol en els últims dos anys. De fet,  aquest creixement econòmic fa que la despesa en l’educació superior universitària expressada com a percentatge del PIB continue baixant: passem del 0,94% l’any 2010 al 0,81% l’any 2015. Aquestes xifres, que agreugen el problema del finançament del sistema universitari públic, ens obliguen a insistir en la necessitat que s’acorde un model de finançament sostenible, suficient, equitatiu i eficient que ens aproxime a la inversió del països del nostre entorn.

CAMPANYA VAGA NO ES DELICTE

DISSABTE 6 DE FEBRER a les 11 h BICIFESTACIÓ: NO ENS CALLARAN VAGA NO ÉS DELOCTE

Trajecte: eixida des de les Escales del Jorge Juan; parades en RENFE, en el mercat ambulant de Babel, l’Ajuntament d’Alacant per finalitzar la BICIFESTACIÓ en la plaça de la Muntanyeta amb la intervenció de la secretària general de CCOO l’Alacantí-les Marines.

Des de sempre, CCOO té com a una de les seues prioritats sindicals la defensa dels drets i llibertats col·lectives i democràtiques. Dins de la nostra acció sindical immediata amb la campanya HuelgaNoEsDelito-VaganoésDelicte volem visibilitzar les nostres reivindicacions davant els atacs que han quedat fixats en la reforma del codi penal i donar suport, urgent i necessàri, als companys i les companyes d’AIRBUS que el 9 de febrer tenen una vista judicial en el procediment penal pel qual els sol·liciten 8 anys de presó per exercir el dret a vaga. No solament als companys d’AIRBUS, sinó també a altres companys i companyes que estan encausats en altres procediments penals en el conjunt de l’estat i en la ciutat d’Alacant, afiliats i afiliades i sindicalistes de CCOO. Continue reading

Pagament de sexennis CNEAI a PCD

En la Mesa negociadora que va tenir lloc el mes de desembre, el VOAP va informar que, a partir d’enguany, els PCD que tingueren reconeguts sexennis per la CNEAI cobrarien el complement econòmic corresponent, de la mateixa manera que el personal funcionari.

Davant les nombroses consultes sobre quan es faria efectiu aquest pagament, hem sol·licitat informació a la Gerència i ens ha comunicat que la intenció és que es paguen en la nòmina de març amb efecte d’1 de gener. L’import serà el que cobren els titulars d’universitat que, en l’any 2016, és de 121,54 euros bruts mensuals per cada tram.

Us mantindrem informats sobre qualsevol novetat.

 

Consell de Govern 20 de gener de 2016

Carrera professional PAS

En el consell de govern d’avui se’ns ha informat sobre l’avanç en un acord entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat per a aprovar i finançar la implantació de la carrera professional del PAS. Sembla que, en breu, tindrem el decret que autoritze la implantació d’aquest complement retributiu.

Complement POI (PDI)

En el consell de govern d’avui se’ns ha informat sobre l’avanç en un acord entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat per a aprovar la modificació del decret valencià de professorat i permetre a les universitats crear un complement de professorat propi. En el cas de la UA, significaria la fi de la incertesa del complement POI i el seu pagament regular.

Normativa de jornada 

La setmana passada ja us informem sobre les modificacions de la normativa de jornada del PAS que s’havien acordat en Mesa Negociadora (document). A petició de CCOO, es va afegir el nou permís retribuït de gestació, a partir del primer dia de la setmana 37 (o de la 35, en cas de gestació múltiple) i fines dia del part. Aquestes modificacions normatives entraran en vigor l’1 de maig d’enguany.

Fins que existisca una normativa de jornada del PDI, hem sol·licitat que s’estenguen al professorat l’anomenat permís retribuït de gestació, que permet a les treballadores absentar-se del seu lloc de treball des del primer dia de la setmana 37 (o de la 35, en cas de gestació múltiple) i fins el part, i el d’adaptació progressiva de jornada per a les persones que s’incorporen al seu lloc de treball després d’un tractament de radioteràpia o quimioteràpia.

Paga extra 2012

Es confirma que en la nòmina de gener s’abonarà a tot el personal el 50% de la paga extra de l’any 2012 que ens va ser llevada i encara estava pendent de devolució.

 

La proposta de Pressupostos Generals de l’Estat consolida la pobresa educativa a l’escola pública

CCOO denuncia que les mesures són electoralistes

S’oblida, a més, de les persones més necessitades i pitjor tractades pels quatre anys de dures retallades imposades pel nou model econòmic del PP. No serveixen ni per a combatre l’atur, ni la pobresa ni la desigualtat social creixent en la societat espanyola.

Per a CCOO, no és suficient la recuperació del 100% de la taxa de reposició d’efectius, sinó que és necessari engegar un pla d’ocupació per a recuperar els llocs de treball perduts en els últims quatre anys. Llegiu més

Esborrany Estatut PDI

En els enllaços següents teniu el posicionament de CCOO davant l’esborrany d’Estatut de PDI presentat pel ministre d’Universitats i el resum de la reunió que va tenir lloc dilluns 13 de juny: Valoració de l’esborrany Resum de la reunió amb el ministre