Ofertes d’ocupació en la Universitat d’Alacant

L’enllaç que us proporcionem més avall us porta a la pàgina mantinguda pel Servei de Selecció i Formació de la Universitat d’Alacant. Hi podeu trobar totes les convocatòries de processos selectius per a cobrir llocs de treball de la plantilla de Personal d’Administració i Serveis de la UA. Trobareu la convocatòria i el seguiment d’oposicions, borses de treball, places temporals d’investigació, promocions internes, concursos de trasllat, etc.

Ofertes d’ocupació de la Universitat d’Alacant

Bookmark the permalink.

Comments are closed.