Comité d’Empresa

El Comité d’Empresa és l’òrgan de representació dels treballadors i treballadores de la Universitat d’Alacant amb contracte laboral de la Universitat d’Alacant. Està format per 23 membres elegits en les eleccions sindicals que tenen lloc cada quatre anys. En l’actualitat, CCOO té 6 representants. Com que en les últimes elecciones sindicals de desembre de 2014 vam empatar en nombre de vots i de delegats amb UGT, s’ha acordat que la presidència  i la secretaria siguen rotatives. Els dos primers anys UGT tindrà la presidència  i CCOO la secretaria.

Mar Galindo Merino, (secretària del comité) ext. 3416.

Pedro Bonete Ferrández, ext. 3556

Carmen Cuadrado Salinas, ext. 9779.

Àngels Feliu Albaladejo, ext. 3437

Mar Iglesias García, ext. 3360

Álvaro Castaños Montesinos

Bookmark the permalink.

Comments are closed.