Junta de PAS

La Junta de PAS és l’òrgan de representació del personal d’administració i serveis de la UA. Està formada per 23 membres que s’elegeixen en les eleccions sindicals. En l’actualitat, CCOO té 6 representans en aquest òrgan:

Patrícia Alberola Romà, ext. 2892

Rafael Mateo Corredor, ext. 3486,

Susana Morales Parra, ext. 3996,

José Manuel Mora, ext. 3486,

Vanessa Pinilla Guerra, ext. 3999,

Francisco Tárraga García, ext. 3555,

Bookmark the permalink.

Comments are closed.