Junta de PDI

La Junta de Personal Docent e Investigador és l’òrgan col·legiat de representació del conjunt d’integrants dels cossos docents de la universitat. Els seus membres són elegits en les eleccions sindicals que es duen a terme cada quatre anys. La Junta de PDI de la UA està formada per 21 representants. En l’actualitat, CCOO té 7 membres i ocupa la presidència de l’òrgan:

Juan José López García (president de la Junta de PDI), ext. 2436

Cristina López Fernández, ext. 2909.

Manuel Marco Such, ext. 3763

Fini Lorenzo García, ext. 2609.

Alfredo Ramón Morte, ext. 2851

Clarisa Ramos Feijoo, ext. 2610

Tomás Martínez Marín, ext. 9811.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.