Decret 10/2015 d’11 de setembre

castellà

En plena precampanya electoral, el Govern del Partit Popular ha promulgat un Reial decret-llei 10/2015, d’11 de setembre,  en el qual retorna al personal que treballa en l’Administració alguns dels drets que ens van arrabassar a l’inici de la legislatura. Al personal que treballa en la Universitat d’Alacant, ens afecta de la manera següent:

MOSCOSOS I RECUPERACIÓ DE PAGA EXTRAORDINÀRIA

 • Es recupera l’últim dia d’assumptes propis que ens havien llevat. Des del dissabte, podrem gaudir d’un nou dia de permís, el sisè.
 • Es podran recuperar els dies d’assumptes propis per antiguitat (canosos) en els mateixos temes que estaven estipulats fins l’any 2011:
  • En complir 6 triennis: dos dies més, o siga, vuit moscosos.
  • En complir 8 triennis: un dia més: nou moscosos.
  • En complir 9 triennis: un dia més: deu moscosos.
  • I així successivament.
 • Es podran establir fins a quatre dies addicionals de vacances d’acord amb el temps de serveis prestats. Per a l’AGE s’estableix l’acord que existia en 2011:
  • 15 anys de serveis: 23 dies de vacances.
  •  20 anys de serveis: 24 dies de vacances.
  • 25 anys de serveis: 25 dies de vacances.
  •  30 anys de serveis: 26 dies de vacances.

Tant en el cas dels canosos com en el dels dies addicionals de vacances per antiguitat caldrà negociar en la Taula Negociadora de la UA.

 • Recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012
  • El mes de gener d’aquest any es va abonar un 24,02% de la paga extraordinària que el govern ens havia furtat l’any 2012. Ara proposa l’abonament d’un 26,23% d’aquesta paga abans que acabe l’any 2015 Però, mentre el personal de l’AGE la percebrà amb total seguretat (s’habilita un suplement de crèdit de més de 250 milions d’euros amb aquesta finalitat), la resta de les persones que treballen per a les altres administracions, com les universitats públiques, ho cobraran sempre que així s’acorde i la situació econòmic financera ho faça possible. En poques paraules, haurem de negociar i exigir el pagament de l’extra de l’any 2012 en la Mesa Negociadora de la UA.

PROMOCIONS I TAXA DE REPOSICIÓ

Arreplegant part d’una reivindicació sindical, s’ha aprovat que el pas de titular d’universitat (TU)  a catedràtic d’universitat (CU) es considera promoció interna i, per tant, no es veu afectat per la taxa de reposició, que seguirà existint l’any 2016. No obstant això, s’estableix un límit en el nombre de places que poden convocar-se: no podran superar el nombre màxim de places que siguen objecte d’oferta d’ocupació pública de torn lliure.

Per exemple, enguany en la UA, aplicant la taxa de reposició, s’han pogut convocar 12 places. Doncs, aquest és el nombre de places que podrien convocar-se a promoció interna per a passar de TU a CU.

S’obliden, però, del professorat contractat doctor (PCD) que està acreditat a TEU que ha de concórrer pel contingent de torn lliure. A més, tampoc es té en compte la situació dels PCD interins que seguiran estabilitzant-se amb el comptagotes de la taxa de reposició.

En definitiva, el Partit Popular segueix governant a colp de Reial decret-llei, sense negociar cap de les mesures i venent com a millores les condicions  laborals que teníem abans de 2011 i que ens van llevar en els primers mesos de govern.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.