Consell de Govern 20 de gener de 2016

Carrera professional PAS

En el consell de govern d’avui se’ns ha informat sobre l’avanç en un acord entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat per a aprovar i finançar la implantació de la carrera professional del PAS. Sembla que, en breu, tindrem el decret que autoritze la implantació d’aquest complement retributiu.

Complement POI (PDI)

En el consell de govern d’avui se’ns ha informat sobre l’avanç en un acord entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat per a aprovar la modificació del decret valencià de professorat i permetre a les universitats crear un complement de professorat propi. En el cas de la UA, significaria la fi de la incertesa del complement POI i el seu pagament regular.

Normativa de jornada 

La setmana passada ja us informem sobre les modificacions de la normativa de jornada del PAS que s’havien acordat en Mesa Negociadora (document). A petició de CCOO, es va afegir el nou permís retribuït de gestació, a partir del primer dia de la setmana 37 (o de la 35, en cas de gestació múltiple) i fines dia del part. Aquestes modificacions normatives entraran en vigor l’1 de maig d’enguany.

Fins que existisca una normativa de jornada del PDI, hem sol·licitat que s’estenguen al professorat l’anomenat permís retribuït de gestació, que permet a les treballadores absentar-se del seu lloc de treball des del primer dia de la setmana 37 (o de la 35, en cas de gestació múltiple) i fins el part, i el d’adaptació progressiva de jornada per a les persones que s’incorporen al seu lloc de treball després d’un tractament de radioteràpia o quimioteràpia.

Paga extra 2012

Es confirma que en la nòmina de gener s’abonarà a tot el personal el 50% de la paga extra de l’any 2012 que ens va ser llevada i encara estava pendent de devolució.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.