Pagament de sexennis CNEAI a PCD

En la Mesa negociadora que va tenir lloc el mes de desembre, el VOAP va informar que, a partir d’enguany, els PCD que tingueren reconeguts sexennis per la CNEAI cobrarien el complement econòmic corresponent, de la mateixa manera que el personal funcionari.

Davant les nombroses consultes sobre quan es faria efectiu aquest pagament, hem sol·licitat informació a la Gerència i ens ha comunicat que la intenció és que es paguen en la nòmina de març amb efecte d’1 de gener. L’import serà el que cobren els titulars d’universitat que, en l’any 2016, és de 121,54 euros bruts mensuals per cada tram.

Us mantindrem informats sobre qualsevol novetat.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.