Consell de Govern 25 de febrer

En el Consell de Govern de 25 de febrer s’ha aprovat el pagament de la segona part de la productivitat de del PAS de l’any 2015 que s’abonarà aquest mes. En novembre de l’any passat es va assignar la primera part (325.000€) i en febrer s’assigna la segona (60.000€). Pel que fa a la carrera professional, el pròxim 23 de març hi haurà una reunió entre la Conselleria d’Educació i els rectors de les universitats públiques valencianes per a veure la manera d’autoritzar i finançar la carrera professional del PAS

Pel que fa al PDI, s’ha aprovat el pagament del complement autonòmic de l’any 2016 i s’ha informat del calendari de pagaments dels complements POI endarrerits. Recordeu que cobra el complement POI tot el professorat a temps complet (funcionari i laboral) i que el complement autonòmic solament el cobra el professorat funcionari. Queda de la manera següent:

 • Febrer :
  • Complement POI del curs 2013-2014.
  • Mobilitat del complement autonòmic 2015.
  • Activitat investigadora (sexennis) dels PCD. Es paga amb efectes de l’1 de gener. S’ha avançat un mes el cobrament, respecte a la informació anterior.
 • Març
  • Complement POI del curs 2012-2013.
  • 50% del complement autonòmic 2016 (sense mobilitat).
 • Abril
  • Complement POI del curs 2011-2012.
 • Agost
  • 50% del complement autonòmic 2016 (sense mobilitat)
Bookmark the permalink.

Comments are closed.