TRANSFORMACIÓ PAD EN PCD INTERÍ

castellà

En la Mesa Negociadora de 23 de setembre, el VOAP va confirmar la notícia que havia arribat a finals de juliol: la Conselleria d’Educació no continuaria autoritzant les transformacions automàtiques dels contractes de PAD en els de PCD interí, com a conseqüència d’un informe de la Conselleria d’Hisenda en què es qüestionava la legalitat de la mesura.

A diferència d’altres universitats valencianes, la Universitat d’Alacant té autoritzades les transformacions de tots els contractes de PAD que finalitzen durant l’any 2016 en PCD interí, per la qual cosa els problemes que pot generar aquest canvi de criteri de la Conselleria d’Educació no tindran efectes fins a l’any 2017.

Conscients que aquesta decisió de la Conselleria és un nou pal en la roda de la promoció acadèmica del PAD (limitat en les transformacions per la taxa de reposició que imposa el Govern central), les universitats públiques valencianes han pactat una normativa comuna per a la realització d’aquestes transformacions, que se’ns facilitarà la setmana que ve, i que consistirà:

  • Convocatòria únicament en el DOCV
  • Realització d’una prova en dues fases:
    • Concurs de mèrits
    • Entrevista per a debatre sobre historial acadèmic i investigador

Quan rebem l’esborrany ho farem arribar a tot el personal afectat i ja avancem que CCOO sol·licitarà que s’aplique l’apartat 2 de la Disposició Transitòria Tercera del Decret 174/2002 pel qual es regula el règim jurídic del professorat contractat de les universitats públiques valencianes i que permet valorar com a mèrit preferent les relacions contractuals que s’hagen tingut en la universitat contractant.

Continuarem informant

Bookmark the permalink.

Comments are closed.