SEGONA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU

castellà

El dimecres 28 de setembre es va celebrar la segona reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes. Abans de començar a tractar els temes del Conveni, el Secretari Autonòmic d’Educació i Investigació, Miguel Soler, va comunicar dos compromisos de la Generalitat amb el personal de les Universitats que es veuran reflectits en els Pressupostos de 2017:

  • Començar el procés d’homologació de la carrera professional del PAS de les Universitats amb la ja existent per al personal de la Generalitat.
  • Incloure partides pressupostàries per a possibilitar que les Universitats puguen pagar quinquennis i sexennis al PDI laboral.

CCOO valora positivament aquestes mesures, però vol subratllar que  només venen a  resoldre problemes que estan pendents des de fa anys i sobre els quals venim reivindicant insistentment que es resolguen les discriminacions encara existents per a les treballadores i treballadors de les universitats.

Caldrà, per tant, fer efectives aquestes mesures el més aviat possible i continuar donant resposta a la resta de problemes pendents, mitjançant la negociació amb els Sindicats, per la qual cosa és urgent la constitució de la Mesa Sectorial d’Universitats. Els Pressupostos de la Generalitat de 2017 són la primera oportunitat per a concretar si efectivament hi ha voluntat política de resoldre aquests problemes i, per tant, exigim una dotació pressupostària adient a les necessitats de les universitats i el seu personal. 


Pel que fa a la negociació del Conveni Col·lectiu, amb participació de sindicats, les cinc Universitats públiques i la Conselleria d’Educació, els resultats d’aquesta segona reunió varen ser:

  • Es va ratificar la constitució de la Comissió Negociadora, presidida pel Secretari Autonòmic d’Educació i Investigació.
  • CCOO i la resta de sindicats vàrem presentar una primera llista de propostes a incloure en el Conveni i vàrem demanar a les Universitats que es pronunciaren sobre elles. En alguns temes, els més generals, es va arribar a principis d’acord i en uns altres es varen intercanviar informacions i arguments i estan pendents d’una concreció més detallada.
  • Entre els temes generals acordats es troba que el conveni inclourà a tot el personal laboral (PDI i PAS, amb inclusió de tot el personal vinculat a la investigació) de les cinc Universitats públiques valencianes.
  • La proposta més important presentada per CCOO i la resta de sindicats va ser la creació d’una nova figura de PDI laboral amb contracte temporal, preferentment a temps complet, per a substituir, entre altres situacions, les vacants, llicències o baixes del PDI i evitar l’ús abusiu i incorrecte de la figura d’Associat fortament precaritzada. Sobre aquesta proposta les Universitats ens han demanat més concreció i han manifestat alguns dubtes i reticències, per la qual cosa ha quedat pendent per a la propera reunió la negociació d’aquest tema. CCOO considera que aquesta és una de les qüestions més importants que ha de resoldre el Conveni i que les Universitats han de concretar amb fets la seua voluntat de reduir la precarietat laboral del PDI i cal, per tant, que adopten una posició que permeta arribar a un acord en aquest tema, tal com ha succeït a la resta de Comunitats Autònomes.
  • Els Sindicats ens hem compromés a presentar propostes de redacció concreta sobre aquests i altres temes i comunicar-les a les Universitats i la Conselleria, amb antelació suficient abans de la propera reunió que tindrà lloc previsiblement a finals d’octubre.

CCOO reitera que esperem una actitud favorable de les universitats i de la Conselleria -que ha de donar suport financer i jurídic al contingut del Conveni- que facilite una negociació efectiva en el menor temps possible. Hem esperat molt de temps per a poder començar a negociar i ara no podem defraudar les expectatives de PDI i PAS laboral amb un procés de negociació lent i que dificulte l’adopció de mesures que necessitem el més aviat possible.

CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a millorar les condicions de treball a la Universitat pública.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.