CCOO acorda la recuperació d’ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic  

Després de la signatura per part de CCOO de el “II Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball”, des de CCOO demanem:

A LA UNIVERSITAT D’ALACANT:

L’inici immediat de la negociació de totes aquelles matèries que afecten condicions de treball com ara:

  • Jornada Laboral: tornada a les 35 hores, segons addenda de l’acord de la normativa de jornada de la UA.
  • Complement d’Incapacitat Temporal: 100% del salari.
  • Actualització de l’oferta d’ocupació pública. Estabilització del personal.

Per a CCOO, l’acord suposa l’inici de la recuperació dels drets arrabassats, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per a recuperar absolutament tot el que hem perdut amb l’excusa de la crisi.

RESUM DE L’ACORD
SALARIS

Segons l’acord, els salaris s’incrementaran entre un mínim del 6,1% i un màxim del 8,8% per al període 2018-2020. A això, cal afegir un 0,75% de fons addicionals garantits per al conjunt dels tres anys. Para CCOO, aquesta partida de fons addicionals es podria destinar, entre uns altres, a eliminar la bretxa salarial entre dones i homes i pujar els salaris més baixos. En qualsevol cas, serà objecte de negociació col·lectiva.

  • En 2018, la pujada serà d’un 1,75%, més un 0,20% de fons addicionals.
  • En 2019 un 2,25%, més un 0,25% variable en funció del PIB, més un 0,25% de fons addicionals.
  • Per a 2020, un 2%, més un variable del 1% en funció del PIB, més un 0,3% de fons addicionals. Si es compleix l’objectiu de dèficit en 2020, hi haurà una prima final del 0,55%.

CONDICIONS DE TREBALL

Quant a condicions laborals, l’acord implica la devolució de la capacitat de negociació de les 35 hores en les Administracions que les tingueren i que complisquen els objectius en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de dèficit públic, deute públic i regla de despesa.

També s’ha acordat, entre d’altres mesures, la devolució del 100% del salari en casos de baixa per Incapacitat Temporal, el foment dels plans d’igualtat i mesures de coresponsabilitat en totes les Administracions Públiques, l’impuls de la formació o l’anàlisi sobre la jubilació parcial d’alguns col·lectius.

OCUPACIÓ

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA

Quant a ocupació, s’ha pactat per a 2018 la taxa de reposició del 100% per a totes les Administracions Públiques que hagen complit els objectius d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Aquesta taxa es podrà elevar al 108% en els casos d’aquells sectors o àmbits que requerisquen un esforç addicional d’efectius.

Les Administracions Públiques que no hagen complit l’objectiu de dèficit, deute o regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100% en sectors prioritaris (sanitat, educació, justícia i serveis socials, principalment) i del 75% en la resta. Podran incorporar un 5% de la seua taxa en sectors o àmbits que requerisquen un reforç addicional.

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA EXCEPCIONAL – PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Estabilització de totes les places del sector públic ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017, per a reduir la temporalitat per sota del 8% en tres anys. Aquestes places se sumarien a les que incloïa l’acord signat al març.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.