15 d’abril, mobilitza’t per les pensions, 12:00, escales del IES Jorge Juan

CCOO continua la campanya de mobilitzacions en defensa d’unes pensions dignes. Tornarem a reclamar el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i que es garantisca, per als i les actuals pensionistes, però també per als i les del futur, un sistema de pensions suficient i just.

Recordem que les propostes de CCOO són nítides i sostenibles, i traslladades a la Comissió Parlamentària de Seguiment i Avaluació del Pacte de Toledo, concretant-se en els següents punts:

 • Eliminació del 0,25%.
 • Aplicació de l’IPC, segons el document inicial dels Pactes de Toledo. En qualsevol cas, garantir el manteniment del poder adquisitiu de les pensions presents i futures.
 • Derogació o anul·lació del factor de sostenibilitat definit en la reforma de pensions de 2013.
 • Equilibri pressupostari per a les pensions.
 • No als crèdits amb càrrec al INSS per a pagar les pensions, reclamem ingressos amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.
 • Increment en bases màximes de cotització.
 • Increment de les bases mínimes com a conseqüència de l’augment gradual del SMI.
 • Equiparació de bases mitjanes de cotització Règim d’Autònoms i Règim General.Despeses d’Administració de la Seguretat Social a càrrec de l’Estat.
 • Conversió de tarifes planes i reduccions de quotes en bonificacions a càrrec del Ministeri d’Ocupació, suportades des del Pressupost General de l’Estat.
 • Política d’ocupació que afavorisca la creació de llocs de treball, i la seua consegüent cotització.
 • Finançament amb impostos de les prestacions per supervivència.
 • Lluita contra l’economia submergida.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.