28 d’abril Treball segur: És la teua salut, és el teu dret

Amb motiu del 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, Comissions Obreres del País Valencià reivindica el treball segur com a manera de garantir el dret a la salut de les persones treballadores.
La crisi, les reformes laborals, un model de relacions laborals basat en la precarietat i el desmantellament de la negociació col·lectiva, estan deteriorant de manera greu les condicions laborals. A més, en el context de desigualtat en el qual vivim, qui ho estan patint amb especial rigor són: dones, joves, migrants, treballadores i treballadors d’edat avançada o amb diversitat funcional.
Treball segur és prevenir els accidents laborals.
Des de 2013, coincidint amb l’aplicació de la Reforma laboral, patim un increment constant de la sinistralitat laboral. Durant aquests 5 anys, 213 persones al País Valencià han perdut la vida com a conseqüència d’un accident laboral, la qual cosa representa un increment de quasi un 52 % de l’índex d’incidència. Dades molt greus i que ho serien molt més si s’afegiren totes les ocultades per la deficient i interessada catalogació dels accidents, o per figures com el “descans preventiu” o els “permisos retribuïts” que oculten els accidents.
Treball segur és declarar les malalties originades pel treball.
El que no es registra, no es preveu. Hi ha un enorme subregistre de les malalties d’origen laboral a causa de la mala praxi de les mútues en la determinació de les contingències, que deriven malalties professionals als serveis públics de salut perquè siguen tractades com a contingències comunes i col·lapsen els serveis públics de salut. Afegir que des de 2013, les baixes comunicades per malaltia professional són més elevades en dones que en homes.
La degradació de les condicions de treball fa que les malalties per exposició a riscos psicosocials siguen cada vegada més freqüents, encara que no es vegen reflectides en les estadístiques com a contingències professionals. A més, augmenten els casos d’assetjament laboral, i s’estén el consum de fàrmacs entre la població treballadora per poder suportar les condicions cada vegada més precàries, els ritmes i l’excessiva càrrega de treball.
Treball segur és defensar els teus drets de manera col·lectiva.
L’acció col·lectiva es configura com l’única opció. L’única alternativa que tenim per fer efectiu l’exercici d’aquest dret constitucional a la seguretat i la salut en el treball és organitzar-nos juntament amb les nostres companyes i companys en un sindicat de classe.
Si en la teua empresa no hi ha representació legal dels treballadors i de les treballadores, acudeix al sindicat.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.