ESTATUT DEL PDI

Estatut del PDI: El 25 d’octubre va tenir lloc una reunió entre la Secretaria General d’Universitats i Investigació en què es va informar de les idees del Govern per a l’elaboració de l’Estatut del Professorat Universitari. Destaca:

    • Creació d’una figura de doctor temporal (6 anys) sense acreditació.
    • Creació del professorat substitut per a atendre necessitats puntuals de docència.
    • Carrera professional para el professorat.

En aquest enllaç, teniu la informació comp’leta de la reunió i el posicionament del sindicat.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.