QUINQUENNIS PROFESSORAT TEMPORAL

Quinquennis per al professorat temporal. El TSJ de Madrid ha dictat sentència en què reconeix el dret del professorat temporal a percebre el complement per docència (quinquenni) sempre que reunisca el requisit temporal que s’exigeix a la resta de professorat.

CCOO plantejarà en la pròxima Mesa Negociadora l’estudi d’aquesta sentència per a demanar que el professorat temporal que no percep aquest complement (ajudants i assoaciats) puguen participar en la pròxima convocatòria de reconeixement de quinquennis que es farà en desembre.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.