1.300 PLACES ESTABLES

La plantilla de professorat funcionari de la UA té una edat mitjana de 54 anys i el nombre de persones amb 55 o més anys és de 404 sobre 920 (el 44%). Aquestes dades reflecteixen un fet: en els pròxims 5 anys, quasi la meitat de la plantilla de professorat funcionari s’haurà jubilat (83 forçosament) o estarà en condicions de fer-ho (321).

En els últims 10 anys, la plantilla de professorat estable s’ha reduït en un 2,66% com a conseqüència de la injusta i rigorosa aplicació de la taxa de reposició, mantenint-se el nombre de professorat estable (funcionaris i laborals) entorn de les 1.100 persones. I, malgrat l’esforç realitzat en els últims 3 anys per a incorporar a professorat en formació (AYU i PAD), el gradual envelliment de la plantilla posa en risc la viabilitat de bastants àrees de coneixement.

Per açò, des de CCOO proposem fixar un programa de contractació de professorat en el qual es marque com a objectiu arribar a 1.300 estables en el termini de cinc anys. Amb açò, es donarà eixida a les demandes d’estabilitat i carrera acadèmica del personal investigador en formació, de totes les places d’ajudant i professorat ajudant doctor i del professorat associat.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.