Càrrega de treball

La posada en funcionament del nou programa de gestió econòmica ha implicat un incrementimportant de la càrrega de treballi de la tensió laboral en els centres de despesa i en els serveis generals implicats en la gestió econòmica i comptable.
Per això, proposem:

  • Que en la posada en marxa de nous programes de gestió (siguen del tipus que siguen) es tinga en compte l’opinió de les persones usuàries i que les prestacions i l’entorn siguen similarsal nivell dels programes propis (UA Cloud, administració electrònica, etc.)
  • Simplificació de procedimentsi fer un ús eficientde les possibilitats que ofereix l’administració electrònica, evitant el paper en la major part dels tràmits.
  • Contractació de més personal en les unitats que estan patint una major càrrega de treball i no poden mantenir el ritme de treball que existia en anys precedents.
  • No tenir en compte les avaluacions negatives en l’avaluació de l’acompliment que siguen conseqüències dels endarreriments i problemes que ha generat el nou programa de gestió econòmica i que podria tenir implicacions en la productivitat i en futures avaluacions de la carrera professional.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.