SIGNATURA CONVENI COL·LECTIU COMUNICAT CONJUNT


 

CONMUNICAT CONJUNT

En la reunió mantinguda la vesprada del 5 de novembre entre la Conselleria d’Universitat i els sindicats que hem negociat el conveni col·lectiu se’ns ha informat:

 

La partida pressupostària de 8 milions corresponents a les millores retributives pactades en el conveni (s’abonen en un període de 3 anys) ha estat autoritzada, així com que s’ha inclòs una partida de 14 milions d’euros en l’avantprojecte de pressupostos de 2020 per a fer front a la despesa d’aquest exercici

  • El conveni ja compta amb informe favorable de la Conselleria d’Hisenda
    La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Universitat, no va a signar el conveni col·lectiu negociat entre esta, sindicats i universitats públiques valencianes durant els darrers tres anys. Com alternativa, proposen la redacció d’un preàmbul en el que aparesquen com compromesos amb la negociació i com garantia dels compromisos econòmics generats pel conveni.
  • Es comprometen a redactar un esborrany de preàmbul en els propers dies i en instar a universitats i sindicats a la signatura del conveni en presència de representant de la Generalitat.

Els sindicats que hem negociat el conveni considerem que la Generalitat és la única responsable de canviar unilateralment l’acord assolit entre universitats, sindicats i la Generalitat que, per tant, és qui ha de generar les condicions oportunes perquè la signatura del conveni es faça realitat. Per tant, mantindrem les mobilitzacions fins que es produesca la signatura.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.