CCOO INFORMA: LOSU CATEGORIES PROFESSORAT LABORAL

Aside

Com ja sabeu, la LOU serà substituïda per una nova llei d’universitats: la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), l’aprovació de la qual s’espera aquest mes. Paral·lelament, el govern valencià modificarà el Decret 174/2002 que regula el règim jurídic i retributiu del professorat contractat, incorporant algunes de les millores que vam negociar en el conveni col·lectiu i que, finalment, s’aplicaran. Sabem que tots aquests canvis estan generant dubtes i incertesa sobre el futur laboral. Per això, hem elaborat una sèrie de fitxes en les quals es resumeixen com us afecten les novetats legislatives més importants. Podeu consultar-les en els enllaços següents:

Per a qualsevol dubte o aclaración, podeu escriure a cc.oo@ua.es o telefonar a l’extendió 3486