Secció sindical de la UA

La Secció Sindical de CCOO de la Universitat d’Alacant es troba en la planta baixa de l’edifici de Ciències Socials. Si vols contactar amb nosaltres: José Manuel Mora, ext. 3486. Rafael Mateo, ext. 3486. Patrícia Alberola, ext. 2892.

Comité d’Empresa

El Comité d’Empresa és l’òrgan de representació dels treballadors i treballadores de la Universitat d’Alacant amb contracte laboral de la Universitat d’Alacant. Està format per 23 membres elegits en les eleccions sindicals que tenen lloc cada quatre anys. En l’actualitat, CCOO té 6 representants. Com que en les últimes elecciones… Continue reading