Situació sociolaboral de les dones al País Valencià 2015

La bretxa de gènere s’acreix per la falta de polítiques públiques i la persistència d’estereotips sexistes.  La realitat de la dona no ha millorat en aquest últim any, així ho mostren les dades de l’Informe sobre la situació sociolaboral de les dones al País Valencià 2015 elaborat per CCOO PV. Resumint:… Continue reading

CCOO publica l’informe: “Crisis, políticas públicas y desigualdad entre mujeres y hombres”

La Secretaria de la Dona i Igualtat de CCOO ha publicat aquest informe que està subvencionat per l’institut de la Dona en el marc del programa RG 2012, Expedient 18/2012 i que té tres parts diferenciades: una primera part que aborda la perspectiva europea, analitzant l’impacte de gènere de l’Estratègia… Continue reading