SEGONA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU

castellà El dimecres 28 de setembre es va celebrar la segona reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes. Abans de començar a tractar els temes del Conveni, el Secretari Autonòmic d’Educació i Investigació, Miguel Soler, va comunicar dos compromisos de la… Continue reading

Estudi de CCOO: La universitat pública espanyola, entre les més cares d’Europa

Només un 29% dels estudiants universitaris espanyols, tant en centres públics com en privats, ha obtingut algun tipus d’ajuda parcial en forma de beca per part del Govern. El cost de l’educació universitària constitueix un important sacrifici que ha de ser sufragat en la seua pràctica totalitat per les famílies. Les dades… Continue reading

Etatut Bàsic de l’Empleat Públic. Actualitzat i comentat

La publicació té com a objecte i funció, facilitar als empleats públics, tant funcionaris com laborals, un únic text amb la refundició duta a terme pel legislador amb el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 7/2007,… Continue reading

Consell de Govern 25 de febrer

En el Consell de Govern de 25 de febrer s’ha aprovat el pagament de la segona part de la productivitat de del PAS de l’any 2015 que s’abonarà aquest mes. En novembre de l’any passat es va assignar la primera part (325.000€) i en febrer s’assigna la segona (60.000€). Pel… Continue reading