Ofertes d’ocupació en la Universitat d’Alacant

L’enllaç que us proporcionem més avall us porta a la pàgina mantinguda pel Servei de Selecció i Formació de la Universitat d’Alacant. Hi podeu trobar totes les convocatòries de processos selectius per a cobrir llocs de treball de la plantilla de Personal d’Administració i Serveis de la UA. Trobareu la… Continue reading