Avançaments reintegrables

La Universitat d’Alacant estableix un sistema d’avançaments reintegrables per al seu personal, amb el qual pretén cobrir situacions de necessitat, urgència i excepcionalitat. Amb aquesta finalitat, la Mesa Negociadora va acordar l’aplicació d’un reglament (aprovat pel Consell de Govern de la UA) en el qual s’estableixen els supòsits i el… Continue reading