NORMATIVA DE DEDICACIÓ DOCENT

En aquest enllaç, podeu consultar la normativa de dedicació docent aprovada en el Consell de Govern del dia 27 de febrer de 2013 (negociada en la mesa del dia 12 de febrer de 2013) Per a consultes ràpides, des d’aquest enllaç accedireu a una taula que recull la dedicació docent… Continue reading

Fons d’ajuda social

Des de 1992 el personal de la UA disposa d’un instrument normatiu que permet rebre una ajuda a fons perdut en cas de necessitats puntuals. El sistema es basa en el criteri de renda per càpita de la unitat familiar, n’estableix límits d’exclusió i distribueix les ajudes de forma inversament… Continue reading

Avançaments reintegrables

La Universitat d’Alacant estableix un sistema d’avançaments reintegrables per al seu personal, amb el qual pretén cobrir situacions de necessitat, urgència i excepcionalitat. Amb aquesta finalitat, la Mesa Negociadora va acordar l’aplicació d’un reglament (aprovat pel Consell de Govern de la UA) en el qual s’estableixen els supòsits i el… Continue reading