Pagament de sexennis CNEAI a PCD

En la Mesa negociadora que va tenir lloc el mes de desembre, el VOAP va informar que, a partir d’enguany, els PCD que tingueren reconeguts sexennis per la CNEAI cobrarien el complement econòmic corresponent, de la mateixa manera que el personal funcionari. Davant les nombroses consultes sobre quan es faria… Continue reading