Devolució de l’IRPF per les prestacions de maternitat i paternitat

castellà

El Ministeri d’Hisenda fa públic en la seua web el procediment que l’Agència Tributària ha engegat per donar compliment a la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018, que fixa com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la renda de les persones físiques. CCOO PV ha editat un full informatiu amb les principals instruccions.

La principal novetat que ha incorporat l’Agència Tributària és que, com hem interpretat des del principi des de CCOO, assumeixen que la doctrina de la sentència també és aplicable a les prestacions de paternitat, per això també aquestes poden reclamar-se en el procediment esmentat. La mesura afectarà 1.086.000 dones i homes i l’import de la devolució aconseguirà els 1.200 milions d’euros.

INSTRUCCIONS PUBLICADES PER L’AEAT

ACCÉS AL FORMULARI