SALUT LABORAL

La salut laboral es construeix en un medi ambient de treball adequat, amb condicions de treball justes. Un espai on els reballadors i les treballadores puguen desenvolupar una activitat amb dignitat i puguen participar en la millora de les condicions de salut i seguretat.

Es pot evitar que el treball perjudique la salut i les empreses tenen l’obligació de fer-ho així: els malament denominats “accidents” i les malalties laborals són evitables si s’adopta una prevenció adequada.

La normativa de prevenció estableix drets dels treballadors i de les treballadores, l’obligació empresarial d’organitzar i fer activitats preventives (i comprovar-ne l’eficàcia) i les responsabilitats públiques de promoció, control i sanció. També estableix la participació dels treballdors en tots aquells aspectes que afecten la seguretat i la salut en el treball i les funcions de la seua representació concretada en els delegats de prevenció.

Des dels enllaços següents, que us duran directament a la pàgina de l’Institut de Treball, Ambient i Salut (ISTAS),  podeu consultar continguts generals relacionats amb la salut laboral que us poden resultar útils en la vostra tasca diària.

Comments are closed.