MEDIAMBIENT

La creixent activitat industrial de les últimes dècades, la transformació i innovació tecnològica en els processos productius, la incorporació de noves substàncies i materials i l’ordenació de les ciutats amb els seus models de transport i mobilitat tenen un impacte molt important sobre el medi ambient.

Punxant ací, trobareu múltiples documents, recursos i eines que volen estimular, capacitar i assessorar els treballadors i els seus representants perquè exercisquen els seus drets i responsabilitats en la construcció d’un model de producció i consum més sostenibles. Trobareu continguts relacionats amb el risc químicenergia, canvi climàtic, energies renovables i ocupacióaiguagestió mediambiental empresaresidusmedi natural i ordenació del territorimobilitat sosteniblesalut i seguretat alimentàriasocietat i sostenibilitatdret medioambientalsocupació, economia i sostenibilitat.

Comments are closed.