MOBILITAT SOSTENIBLE

Què és la mobilitat sostenible?

La mobilitat sostenible és la que es concreta en un temps i un cost raonable i que minimitza els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de la vida de les persones.

Mobilitat sostenible en el treball

Cada vegada més, la societat demanda un canvi del model de mobilitat que es base en maneres de mobilitat alternatives a l’ús abusiu del vehicle privat motoritzat. Tenint en compte que la mobilitat derivada de motius laborals, anar i venir del lloc de treball, és un dels motius principals pel quals ens desplacem i que és en aquest tipus de viatges quan més s’usa el cotxe, és evident que un dels objectius proritaris per a aconseguir el canvi de model, ha de ser promoure la mobilitat sostenible, segura, equitativa en els desplaçaments per a acudir al treball.

Conseqüències d’una mala gestió de la mobilitat sostenible en el treball

  • Elevada taxa d’accidentalitat que comporta que els accidents in itenere s’hagen convertit en la primera causa d’accidents laborals.
  • L’exclusió social, no tota la població laboral té accés al cotxe fet que provoca disfuncions en el mercat laboral.
  • La dispersió dels centres de treball i la creixent congestió del trànsit augmenten el temps dedicat als desplaçaments en detriment de la concil·liació de la vida laboral i familiar.
  • S’incrementen els costos directes per l’ús i la tenència del automòbil que han de suportar les economies familiars.
  • Les emissions de gasos i compostos contaminants, principalment els diòxid de nitrogen i microparticules, perjudiquen la salut i agreugen els problemes relacionats amb els sistemes cardiovasculars i respiratoris.
  • El trànsit rodat és un dels màxims responsables de les emissions de CO2 a l’atmosfera que provoquen el canvi climàtic.

Si punxeu ací, trobareu diversa documentació tècnica sobre la mobilitat sostenible. En aquest enllaç, trobareu un recull de normativa sobre el tema. Pel que fa a bones pràctiques en mobilitat sostenible, punxeu ací. Tota la situació per territoris, la trobareu en aquest enllaç.

Comments are closed.