PUBLICACIONS

REVISTES

PorExperiencia és una revista trimestral que CCOO ha encomanat a ISTAS que recull experiències reals de treballadors i treballadores en l’àmbit de la prevenció en les empreses.

Els danys en el treball es poden evitar. Per tant no hem de resignar-nos a acceptar els riscos que es deriven de l’activitat laboral i les seues conseqüències. Cal canviar la realitat: podem canviar-la. La normativa en salut laboral és un instrument important per a promoure aquest canvi. Ara bé, solament les lleis no són suficients. Cal una acció col·lectiva que traga la prevenció dels papers i la porte als llocs de treball.

Sense l’experiencia dels treballadors i les treballadores no hi ha una prevenció eficaç. PorExperiencia posa en relleu aquesta experiència: el punt de vista dels treballadors i treballadores. Punxant ací accedireu a la web de la revista on podreu consultar els números publicats.

Daphnia és una publicació tècnica, dirigida a un públic especialitzat –sindical i d’altres àmbits-, amb ambició quant a la qualitat i el contingut dels seus articles. Va començar a publicar-se l’any 1995 i avui és un referent de la informació sobre el medi ambient industrial. De fet, és la única publicació d’aquest tipus que existeix a l’estat espanyol.

En cada número s’analitzen en profunditat aspectes clau del medi ambient, amb punts de vista de diversos experts: la mobilitat sostenible en el treball, el model energètic, l’amenaça del canvi climàtic, els espais naturals, el risc químic o el canvi  de model productiu són temes sobre els que giren els dossiers. La revista es complementa amb la difusió del treball que realitza ISTAS. L’objectiu  final és contribuir des del sindicalisme al necessari canvi de model productiu i de consum, amb una transició justa. Punxant ací, podeu accedir a la web de la revista.

 MÉS PUBLICACIONS

Comments are closed.