GRUP DE TREBALL SOBRE RISCOS PSICOSOCIALS DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

La Comissió de Treball de Riscos Psicosocials és un dels grups de treball del Comité de Seguretat i Salut de la UA (CCS). Des d’aquesta comissió, s’ha impulsat l’avaluació de riscos psicosocials (la més completa feta fins ara en una universitat valenciana) i la redacció del Procediment de prevenció de riscos laborals davant determinades situacions de risc psicosocial (PPRL-07). Els resultats de l’avaluació han comportat, com és lògic, la planificació de l’activitat preventiva corresponent que, al seu torn, té un seguiment que es fa, en primera instància, des de la comissió i, òbviament, des del CCS.

Després d’un parèntesi a causa de la posada en funcionament del nou equip derivat de les últimes eleccions rectorals, avui dia 5 de febrer de 2013 s’ha constituït la nova comissió que començarà a fer el seguiment de l’activitat preventiva en la propera reunió fixada per al dia 20 de febrer.

Comments are closed.