Josep Serrano i els Furs

Josep Serrano Daura

Referència: Revista de Dret Històric Català, 2 (2002), p.303-308

Josep Serrano Daurà és professor a la Universitat Internacional de Catalunya.

En aquest article ens explica que, amb el procés de conquesta i creació del Regne de València, l’aparició de nous drets que derivaren en els Furs.

Amb els processos de formació i de conquesta, van haver problemes amb la noblesa aragonesa per tal de fixar i extendre els Furs al llarg del territori valencià.

Finalment, el nou codi va esdevenir l’element central de l’ordenament jurídic de València.