Continguts

Bloque I 
Tema 1.El concepte d'esport

Bloque II y Bloque V (parc.)
Tema 2. Deporte y cultura. Antropologia

Bloque  III
Tema 3. Activitat física de l' home primitiu 
i primeres civilitzacions

Tema 4. Activitat física i Jocs Olímpics 
a la Grècia clàssica

Tema 5. Activitat física a l'Imperi Romà

Tema 6. Activitat física a l'Edat Mitjana i 
el Renaixement

Tema 7. Il·lustració i Ed.Física. 
Segle XIX: Escoles Gimnàstiques

Temes 8 i 9. Naixement del "sport". 
El moviment olímpic

Tema 9 (cont.) L'olimpisme