Index temes teòrics

 

BLOC I
(2)
Tema 1. Introducció i conceptes generals: 
Activitat física; Joc; Esport. Origen de l'esport. 
Esport Modern

BLOC II
(2)
Tema 2. Antropologia. Antropologia Sociocultural. 
Conceptes bàsics. Antropologia de l'esport

BLOC III
(1)
Tema 3: Fonts d'informació en història de l'esport. 
L'activitat física en els pobles primitius i les
primeres civilitzacions
Tema 4: L'activitat física a la Grècia clàssica
Sentit de la pràctica i significat dels jocs olímpics
Tema 5: L'activitat física i l'esport a Roma
(2)
Tema 6: L'activitat física en l'Edat Mitjana 
i el Renaixement. Civilitzacions precolombines
(3)
Tema 7: La Il·lustració i el naixement de 
l'educació física. Les escoles gimnàstiques
Tema 8: S. XIX El naixement de l'esport modern 
al Regne Unit. Teories sobre l'origen de l'esport. 
L'esport com a procés de civilització(4)
Tema 9: Difusió i desenvolupament de l'esport. 
Amateurisme i professionalisme. 
El naixement del Moviment Olímpic. Coubertin i 
l'olimpisme: els Jocs Olímpics moderns
 BLOC IV
(1 y 2)
Tema 10: El mètode científic. Observació i 
experimentació. Aplicació a les Ciències Socials 


 

BLOC V(1)
Tema 11: Socialización deportiva. Esport i valors. 
El fair play. Ètica i comportaments esportius. 
La violència en l'esport

(2 y 3) 
Tema 12: L'esport com a producte de consum. 
Mitjans de comunicació