Index temes teòrics

BLOC I

Tema 1. Introducció i conceptes generals: Activitat física; Joc; Esport. Origen de l’esport. Esport Modern.

BLOC II

Tema 2. Antropologia. Antropologia Sociocultural. Conceptes bàsics. Antropologia de l’esport

BLOC III

Tema 3: Fonts d’informació en història de l’esport. L’activitat física en els pobles primitius i primeres civilitzacions
Tema 4: L’activitat física i l’esport a Grècia clàssica. Sentit de la pràctica i caràcter civilitzador dels jocs olímpics
Tema 5: L’activitat física i l’esport a Roma
Tema 6: L’activitat física en l’Edat Mitjana i el Renaixement. Civilitzacions precolombines
Tema 7: La Il·lustració i el naixement de l’educació física. Segle XIX: Les escoles gimnàstiques
Tema 8: El naixement de l’esport modern en el s. XIX a Anglaterra. Teories sobre l’origen de l’esport. L’esport com a procés de civilització
Tema 9: Difusió i desenvolupament de l’esport. Amateurisme i professionalisme. El naixement del Moviment Olímpic. Coubertin i l’olimpisme: els Jocs Olímpics moderns

BLOC IV

Tema 10: El mètode científic. Observació i experimentació. Aplicació a les Ciències Socials

BLOC V

Tema 11: Esport i valors. Ètica i comportaments esportius. El fair play. La violència en l’esport

Tema 12: L’esport  com a producte de consum

 

Comments are closed.