Escrito por Jepibo el 20 de gener, 2011

Magna profecto est gloria nationis cathalanae diebus nostris: papa cathalanus, rex Aragonum et Siciliae cathalanus; vicecancellarius cathalanus; capitaneus Ecclesiae cathalanus.
“Gran és la glòria de la nació catalana en els nostres dies: el papa és català; el rei d’Aragó i de Sicília, català; el vice-canceller, català; el capità de l’església, català.”
Aquestes paraules amb què Alfons de Borja, arran de la seva arribada al soli pontifici, descrivia la situació d’hegemonia de la nostra nació en el seu temps ens serveixen avui per a felicitar-nos pel fet que Youtube hagi posat en marxa la seva versió en català.

Youtube en català

Que altres s’encaboriïn amb foteses com deixar un dia a l’any que els càrrecs de les colònies puguin usar al Senat de la metròpoli les llengües pròpies dels països que en teoria representen.  Això rai; el que és realment important és que Youtube ja funciona en català: “Gran és la glòria de la nació catalana en els nostres dies.”