Compartir perfils en Firefox o Thunderbird

El problema

Normalment, al nostre ordinador solem tindre més d’un usuari i el que volem és que cadascun tinga una configuració del navegador o correu diferent. Per això existeixen els perfils de Firefox o de Thunderbird. A més, podem tindre més d’un perfil per a un mateix usuari amb configuracions distintes. Encara que no és recomanable, els perfils es poden gestionar des de l’Administrador de perfils que s’inclou amb el Firefox i amb el Thunderbird. Per a accedir a aquest administrador, des de MS-DOS teclejarem el següent comandament:

   Firefox....: firefox.exe -ProfileManager
   Thunderbird: thunderbird.exe -ProfileManager

Abans d’executar el comandament, haureu d’assegurar-vos que el Firefox o el Thunderbird estan tancats, perquè si estan en marxa no s’obrirà l’administrador. Si tot va bé, apareixerà una finestra amb els perfils existents:

Pantalla per a gestionar els perfils del Firefox. Pantalla per a gestionar els perfils del Thunderbird.

Si instal·lem un nou Firefox o Thunderbird i volem que la configuració siga la mateixa que teníem abans, només haurem de copiar la carpeta del perfil en el nou directori dels perfils i modificar el fitxer porfiles.ini.

Però qué passa si el que volem és justament el contrari? O siga, tindre diferents usuaris i que la configuració del navegador o el correu siga la mateixa en ambdós. Continue reading “Compartir perfils en Firefox o Thunderbird”

Visio 2010 i Visio 2002

Tal i com s’indicava en l’entrada “Integración de los DFD de Visio 2002 en el Visio 2007“, algunes assignatures usen Diagrames de Flux de Dades (DFD), les eines dels quals i moltes de les seues utilitats van desaparèixer a partir del Visio 2002.

Alguns laboratoris de l’Escola Politècnica Superior (EPS) ja tenen instal·lat l’Office 2010 i el curs que ve s’actualitzaran tots els altres. Pel que sembla,  Microsoft ha tret el Visio i el Project fora de la suite de l’Office Professional 2010 i ara apareixen com a aplicacions separades, la qual cosa vol dir que ja no entren dins de la llicència Campus de la universitat; per tant en els laboratoris s’instal·larà la versió 2007 d’aquests dos programes. No obstant això, els alumnes de la EPS poden descarregar-se el Visio 2010 de la pàgina del MSDN Academic Alliance.

El present article serveix tant per al Visio 2007 com per al 2010.

Continue reading “Visio 2010 i Visio 2002”