Com utilitzar diferents configuracions en VirtualBox

Hi ha vegades que tenim discs virtuals (VDI) guardats en un dispositiu extern i volem obrir-los en diferents ordinadors. Per defecte, hauríem de configurar i crear en cadascun dels amfitrions les màquines virtuals que ens permeteren accedir als nostres discs. Per altra banda, VirtualBox crearà en l’amfitrió un fitxer que guarda la seua configuració global. Ara bé, què passa si volem evitar el fer aquesta configuració cada vegada que canviem d’amfitrió? o, què hem de fer si volem utilitzar diferents fitxers de configuració global amb un mateix VirtualBox? En aquesta entrada tractarem de donar resposta a aquestes preguntes.

Per als exemples, utilitzarem l’usuari EPS i un disc USB extern que correspondrà o és muntarà en:

  Windows   F:
  Linux    /media/USB_Virtual
  MAC OS X   /Volumes/USB_Virtual

 

Continue reading “Com utilitzar diferents configuracions en VirtualBox”

Aumentar tamaño de máquina virtual .vdi o .vhd (caso anfitrión Linux)

Siguiendo con la ampliación del tamaño del disco virtual de una máquina de VirtualBox, en esta entrada os proponemos lo mismo pero enfocado en este caso para la plataforma Linux (anfitrión).

Vamos a ver el proceso para una máquina virtual de Windows XP utilizando como anfitrión Linux (Ubuntu 10.04) y para una de Linux (Ubuntu 10.04) con anfitrión Linux (Ubuntu 11.10) en ambos casos utilizamos la versión 4.1.2 de VirtualBox.

Reseñar que para ambos casos los primeros pasos son iguales, para las dos máquinas virtuales.

Continue reading “Aumentar tamaño de máquina virtual .vdi o .vhd (caso anfitrión Linux)”