Com utilitzar diferents configuracions en VirtualBox

Hi ha vegades que tenim discs virtuals (VDI) guardats en un dispositiu extern i volem obrir-los en diferents ordinadors. Per defecte, hauríem de configurar i crear en cadascun dels amfitrions les màquines virtuals que ens permeteren accedir als nostres discs. Per altra banda, VirtualBox crearà en l’amfitrió un fitxer que guarda la seua configuració global. Ara bé, què passa si volem evitar el fer aquesta configuració cada vegada que canviem d’amfitrió? o, què hem de fer si volem utilitzar diferents fitxers de configuració global amb un mateix VirtualBox? En aquesta entrada tractarem de donar resposta a aquestes preguntes.

Per als exemples, utilitzarem l’usuari EPS i un disc USB extern que correspondrà o és muntarà en:

  Windows   F:
  Linux    /media/USB_Virtual
  MAC OS X   /Volumes/USB_Virtual

 

Continue reading “Com utilitzar diferents configuracions en VirtualBox”