Com utilitzar diferents configuracions en VirtualBox

Hi ha vegades que tenim discs virtuals (VDI) guardats en un dispositiu extern i volem obrir-los en diferents ordinadors. Per defecte, hauríem de configurar i crear en cadascun dels amfitrions les màquines virtuals que ens permeteren accedir als nostres discs. Per altra banda, VirtualBox crearà en l’amfitrió un fitxer que guarda la seua configuració global. Ara bé, què passa si volem evitar el fer aquesta configuració cada vegada que canviem d’amfitrió? o, què hem de fer si volem utilitzar diferents fitxers de configuració global amb un mateix VirtualBox? En aquesta entrada tractarem de donar resposta a aquestes preguntes.

Per als exemples, utilitzarem l’usuari EPS i un disc USB extern que correspondrà o és muntarà en:

  Windows   F:
  Linux    /media/USB_Virtual
  MAC OS X   /Volumes/USB_Virtual

 

El fitxer VirtualBox.xml

VirtualBox manté les dades de la seua configuració global en un arxiu anomenat VirtualBox.xml que es crea automàticament en el directori de l’usuari. Per omissió, segons el sistema operatiu, aquest directori serà:

  Windows  %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% Windows XP - C:\Documents and Setting\EPS\.VirtualBox
                   Windows 7 - C:\Users\EPS
  Linux   /home/EPS
  MAC OS X  /Users/EPS

En el fitxer VirtualBox.xml, entre altres coses, es guarda una relació de les màquines que tenim registrades en el VirtualBox. A continuació es mostra un exemple de màquines registrades en un amfitrió Windows:

<MachineRegistry>
  <MachineEntry uuid="{77ffd673-2225-41b9-ad16-abde799e0797}" src="F:/VirtualBox/Machines/Linux/Linux.vbox"/>
  <MachineEntry uuid="{e04a760d-c648-43d1-bbdc-a656bcd91180}" src="F:/VirtualBox/Machines/WinXP/WinXP.vbox"/>
  <MachineEntry uuid="{c40a5747-c4fb-4ec2-bb5a-60a7abb402a0}" src="F:/VirtualBox/Machines/win7/Win7.vbox"/>
...
</MachineRegistry>

Si l’amfitrió fora Linux, el mateix registre de màquines seria similar al seguent:

<MachineRegistry>
  <MachineEntry uuid="{77ffd673-2225-41b9-ad16-abde799e0797}" src="/media/USB_Virtual/VirtualBox/Machines/Linux/Linux.vbox"/>
  <MachineEntry uuid="{e04a760d-c648-43d1-bbdc-a656bcd91180}" src="/media/USB_Virtual/VirtualBox/Machines/WinXP/WinXP.vbox"/>
  <MachineEntry uuid="{c40a5747-c4fb-4ec2-bb5a-60a7abb402a0}" src="/media/USB_Virtual/VirtualBox/Machines/win7/Win7.vbox"/>
...
</MachineRegistry>

Com podem veure, en aquest XML es guarda el número d’identificació de la màquina (uuid) i la ruta al fitxer (.vbox) que conté la informació de la màquina virtual.

Variable d’entorn

El que volem és no haver de crear un nou VirtualBox.xml i els fitxers .vbox de les màquines cada vegada que canviem d’amfitrió, sinó utilitzar els mateixos arxius en qualsevol amfitrió. En la configuració del VirtualBox podem indicar on es guardaran les màquines virtuals, però no hi ha una opció per a indicar on es troba el fitxer VirtualBox.xml, açò ho indicarem amb una variable d’entorn anomenada VBOX_USER_HOME. El contingut d’aquesta variable serà la ruta del directori on es guarda l’arxiu VirtualBox.xml que vulgam utilitzar.

En el nostre exemple guardarem l’arxiu VirtualBox.xml en un directori anomenat VBox que estarà en l’arrel del disc USB. Segons el sistema operatiu la variable serà:

  Windows......: VBOX_USER_HOME=F:\VBox\
  Linux i MAC..: VBOX_USER_HOME=/media/USB_Virtual/VBox

Al reiniciar l’amfitrió i obrir elVirtualBox és llegirà el fitxer VirtualBox.xml que es trobe en el directori que hagem indicat en la variable d’entorn, la qual cosa suposa que connectant el disc USB podrem treballar amb el nostre fitxer VirtualBox.xml personalitzat. Açò també ens permetrà treballar amb diferents fitxers VirtualBox.xml on podem registrar diferents màquines virtuals.

Com crear la variable d’entorn

Windows

En els sistemes Windows la forma més fàcil de crear la variable és des de la manera gràfica.

 • En Windows 7 anirem a:

Equip --> Propietats --> Configuració avançada del sistema --> Opcions avançades

 • En Windows XP anirem a:

El meu ordinador --> Propietats --> Avançats

I seguirem els següents passos:

 • Windows 7
 • Windows XP

Clic en el botó “Variables de entorno…”

Clic en el botó “Variables d’entorn…”

Clic en el botó “Nueva…”*

Clic en el botó “Crea”*

Posem el nom de la variable i el valor.

Posem el nom de la variable i el valor.

(*) La variable d’entorn la podem crear com a variable d’usuari o del sistema, funcionarà igual.

En Windows 7 també podem definir aquesta variable utilitzant MS-DOS amb l’ordre SETX. Crearem un BAT al que afegirem una línia similar a la següent:

SETX VBOX_USER_HOME F:\VBox\

El directori de destí l’escriurem sense posar cometes.

Linux

En Linux hi han diferents maneres de crear una variable d’entorn. En Ubuntu, nosaltres hem utilitzat el fitxer environment per a definir el valor de la variable.

 Editem el fitxer /etc/environment i li afegim la següent línia:

VBOX_USER_HOME="/media/USB_Virtual/VBox"

MAC OS X

En el sistema MAC OS X hem utilitzat el fitxer .bash_login, que es troba en el home de l’usuari. Si no existeix el podeu crear nou. He de tindre en compte que aquest fitxer està ocult, per a veure’l haureu de utilitzar ls -a o cualsevol altre que permeta visualitzar arxius ocults.

Editem el fitxer /Users/EPS/.bash_login i li afegim la següent línia:

export VBOX_USER_HOME="/Volumes/USB_Virtual/VBox"

En  tots els sistemes hi haurà que reiniciar l’amfitrió, o al menys tancar la sessió, per a que es carregue la nova variable.

 Enllaços

 

Deja un comentario