Windows no mostra la grandària correcta

El problema

A l’Escola Politècnica Superior (EPS) solem treballar amb el programa partclone que permet clonar una partició d’un disc i guardar-la en un fitxer per poder restaurar-la més avant en un altre ordinador.

Fent proves, ens adonàrem que quan descomprimíem un Windows 10 creat amb el partclone o amb ntfsclone la grandària real de la partició no es corresponia amb la mida que mostrava el sistema de fitxers del disc C:.

Continue reading “Windows no mostra la grandària correcta”