Promoció del Bicentenari

Resum:

[Extracte del article]. EL Bicentenari ha resultat ser un enganxall perfecte per a la promoció turística d’Andaluci e aquest aedició de la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Les referències a la celebració constitucional es reperteixen al llarg del pabelló […].

Referència:

REDCCIÓN.. La visita de los príncipes centra todos los focos en l promoción del Bicentenario.Lavozdigital. Actualidad (19/01/2012 ) 19/01/2012. Disponible en: http://cadiz2012.lavozdigital.es/noticias/la-visita-de-los-principes-centra-todos-los-focos-en-la-promocion-del-bicentenario-20120119.html

Posted in Altres, Articles, Recursos electrònics | Tagged , | Comments Off on Promoció del Bicentenari

Museu de les Corts gaditanes

Resum:

El di 22 de decembre se ha reobert el Museu de les Corts de Cadis, despres de la seu rehabilitació. Amb aquesta apertura s’han iniciat hornades de portes obertes el mateix dia 22, el divendres 23  el dimarts 27.

Referència:

REDACCIÓN. Reabre el Museo de las Cortes de Càdiz. Diario Bahia de Càdiz. La Bahia. Cadiz. ( 22/12/2011 ) 08/01/2012. Disponible en: http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-15526

Posted in Altres, Articles, Recursos electrònics | Tagged , , | Comments Off on Museu de les Corts gaditanes

Historia de Cadis- Constitució 1812

 

Historia de Cadis- Constitució espanyola 1812

Resum:

Aquest video és un documental sobre la constitució espanyola de 1812 , i com aquesta ha afectat a la història de Cadis desde la seua promulgació el 19 de març del 1812.

Referència:

CADIZBOOKTV. Historia de Càdiz- constitución 1812. Canal de CADIZBOOK -Youtube. ( 25/10/2010 ) 07/01/2012. Disponible en : http://www.youtube.com/watch?v=OJ_zsleRrv8

 

 

Posted in Fonts audiovisuals | Tagged , | Comments Off on Historia de Cadis- Constitució 1812

Al voltant de les Corts de Cadis

Capçlera del llibre "En torno a las Cortes de Cádiz"

Resum:

Cojunt d’artícles  que constitueixen altra visió d’aquells anys de les Corts Doceanyistes. Cuestions com l’abolició de la Inquisició, la llibertat de impremta o la semblança entre el Duc de Wellingron , el cura d’Algecira,  Agustí d’Argüelles o Lluís Felip d’Orleans, són el eix central d’aquestes pàgines que tracten de donar una nova visió de les Corts gaditanes, més amena.

Referència:

GARCÍA LEÓN, José María. En torno a las cortes de Cádiz. Càdiz: Quorum Editores, 2009. ISBN 978-84-92581-14-6

Posted in Llibres impresos | Tagged , , | Comments Off on Al voltant de les Corts de Cadis

Lectures

Capçalera del llibre "Lecturas sobre 1812"

Resum:

El llibre recull treballs sobre les imàgens i les lectures que s’han succeit en la cultura i el pensament espanyol, desde diferents punts de vista sobre les Corts de Cadis i la Cosntitució de 1812:  desde la crítica literaria, desde l’anàlisis historiogràfic, la historia de l’art, etc.

Referència:

RAMOS SANTANA, Alberto. Lecturas sobre 1812. Cadis: universitat de Cadis, 2007. ISBN 84-89736-55-3

Posted in Llibres impresos | Tagged , | Comments Off on Lectures

Dotze artícles, dotcze llengües

Constitución del Doce: doce artículos, doce lenguas

Resum:

Es tracta d’un video editat per la universitat de Cadis per conmemorr el Bicentenari de la Constitució gaditana, en el que es nombren dotze artícles de la Constitució de 1812 en 12 llengües diferents.

Referència:

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. Constitución del Doce: doce artículos, doce lenguas. Canal UCA- Youtube. ( 28/12/2011 ) 07/01/2012. Disponible en:  http://www.uca.es/es/tratarAplicacionVideo.do?idCategoria=27&idVideo=151&paginaActual=1

Posted in Fonts audiovisuals | Tagged , | Comments Off on Dotze artícles, dotcze llengües

Constitució de 1812

Constitució promulgada a Cadis el 19 de Març de 1812

Constitució promulgada a Cadis el 19 de Març de 1812

Aquesta es la Constitució promulga a Cadis en 1812. Va ser la primera Constitució espanyola, i a més la primera constitució liberal d’Europa. El seu caràcter progresista va envaucar prompte a altres països europeus , que ràpidament van copiar articles del nou document a les seues constitucions.

Disponible en: http://cadiz2012.universia.es/pdf/doc_0007_cons_1812.pdf

Referència:

ESPANYA. Constitución política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812. Cadiz: impremta reial, 1812. ISBD CCPB000081102-5

 

Posted in Llibres impresos | Tagged , , | Comments Off on Constitució de 1812

Tornada a l’absolutisme

Manifest dels Perses

Resum:

Aquesta tesis elaborada per la Universitat de Navarra, estudia el Manifest de 1814, conegut com “Manifiesto de los Persas”. Fernando VII , a la seua tornada a Espanya, va utilitzar aquest document com a base per a restaurar l’absolutisme espanyol, i així va derorgar la Constitucio de Cadis.

Referència:

DIZ-LOIS, María Cristina. El Manifiesto de 1814. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1967.  ISBN  9788431300753

Fernando VII derogant la Constitució de Cadis

Fernando VII derogant la Constitució de Cadis

 

Posted in Llibres impresos | Tagged , , | Comments Off on Tornada a l’absolutisme

Drets de la Constitució de 1812

Resum:

Aquest article tracta, com el seu títol indica, dels drets fonamentals que defensaba la primera constitució espanyola. Així per exemple un avanç molt important per aquella època va ser la llibertat d’expressio, el que derivava en la llibertat de prensa i de impremta.

Referència:

SEGURA ORTEGA, Manuel. Los derechos fundamentales en la Constitución de Cádiz de 1812. Los derechos en el constitucionalismo histórico español. 2002,  15-44. ISBN  84-9750-004-0

 

Posted in Altres, Articles | Tagged , , | Comments Off on Drets de la Constitució de 1812

La Il·lustració a Espanya

Resum:

L’autor d’aquest llibre fa un estudi sobre la produccio intel·lecutal a Espanya en els segle XVIII, presentan-la com un avanç progresiu cap al liberalisme , conseqüència del cual sorgeis al 1812 la primera Constitució espanyola. 

Referència:

SANCHEZ_BLANCO, Francisco. La Ilustración en España. Espanya: Akal, 1997. ISBN 84-460-0799-1

 

Posted in Llibres impresos | Tagged , , | Comments Off on La Il·lustració a Espanya