Mindblown: a blog about philosophy.

 • Promoció del Bicentenari

  Resum: [Extracte del article]. EL Bicentenari ha resultat ser un enganxall perfecte per a la promoció turística d’Andaluci e aquest aedició de la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Les referències a la celebració constitucional es reperteixen al llarg del pabelló […]. Referència: REDCCIÓN.. La visita de los príncipes centra todos los focos en l…

 • Museu de les Corts gaditanes

  Resum: El di 22 de decembre se ha reobert el Museu de les Corts de Cadis, despres de la seu rehabilitació. Amb aquesta apertura s’han iniciat hornades de portes obertes el mateix dia 22, el divendres 23  el dimarts 27. Referència: REDACCIÓN. Reabre el Museo de las Cortes de Càdiz. Diario Bahia de Càdiz. La…

 • Historia de Cadis- Constitució 1812

    Historia de Cadis- Constitució espanyola 1812 Resum: Aquest video és un documental sobre la constitució espanyola de 1812 , i com aquesta ha afectat a la història de Cadis desde la seua promulgació el 19 de març del 1812. Referència: CADIZBOOKTV. Historia de Càdiz- constitución 1812. Canal de CADIZBOOK -Youtube. ( 25/10/2010 ) 07/01/2012.…

 • Al voltant de les Corts de Cadis

  Resum: Cojunt d’artícles  que constitueixen altra visió d’aquells anys de les Corts Doceanyistes. Cuestions com l’abolició de la Inquisició, la llibertat de impremta o la semblança entre el Duc de Wellingron , el cura d’Algecira,  Agustí d’Argüelles o Lluís Felip d’Orleans, són el eix central d’aquestes pàgines que tracten de donar una nova visió de…

 • Lectures

  Resum: El llibre recull treballs sobre les imàgens i les lectures que s’han succeit en la cultura i el pensament espanyol, desde diferents punts de vista sobre les Corts de Cadis i la Cosntitució de 1812:  desde la crítica literaria, desde l’anàlisis historiogràfic, la historia de l’art, etc. Referència: RAMOS SANTANA, Alberto. Lecturas sobre 1812.…

 • Dotze artícles, dotcze llengües

  Constitución del Doce: doce artículos, doce lenguas Resum: Es tracta d’un video editat per la universitat de Cadis per conmemorr el Bicentenari de la Constitució gaditana, en el que es nombren dotze artícles de la Constitució de 1812 en 12 llengües diferents. Referència: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. Constitución del Doce: doce artículos, doce lenguas. Canal UCA- Youtube.…

 • Constitució de 1812

  Aquesta es la Constitució promulga a Cadis en 1812. Va ser la primera Constitució espanyola, i a més la primera constitució liberal d’Europa. El seu caràcter progresista va envaucar prompte a altres països europeus , que ràpidament van copiar articles del nou document a les seues constitucions. Disponible en: http://cadiz2012.universia.es/pdf/doc_0007_cons_1812.pdf Referència: ESPANYA. Constitución política de…

 • Tornada a l’absolutisme

  Resum: Aquesta tesis elaborada per la Universitat de Navarra, estudia el Manifest de 1814, conegut com “Manifiesto de los Persas”. Fernando VII , a la seua tornada a Espanya, va utilitzar aquest document com a base per a restaurar l’absolutisme espanyol, i així va derorgar la Constitucio de Cadis. Referència: DIZ-LOIS, María Cristina. El Manifiesto de…

 • Drets de la Constitució de 1812

  Resum: Aquest article tracta, com el seu títol indica, dels drets fonamentals que defensaba la primera constitució espanyola. Així per exemple un avanç molt important per aquella època va ser la llibertat d’expressio, el que derivava en la llibertat de prensa i de impremta. Referència: SEGURA ORTEGA, Manuel. Los derechos fundamentales en la Constitución de Cádiz…

 • La Il·lustració a Espanya

  Resum: L’autor d’aquest llibre fa un estudi sobre la produccio intel·lecutal a Espanya en els segle XVIII, presentan-la com un avanç progresiu cap al liberalisme , conseqüència del cual sorgeis al 1812 la primera Constitució espanyola.  Referència: SANCHEZ_BLANCO, Francisco. La Ilustración en España. Espanya: Akal, 1997. ISBN 84-460-0799-1  

Got any book recommendations?