Per la llibertat d’ Espanya

El Luchador. [En línea]. 1913-1938. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en:http://prensahistorica.mcu.es/

En aquesta edició de “El Luchador”  la major part de la informació que es va publicar està relacionada principalment amb la informació relacionada amb el caciquisme que es vivia en l’època i a la repressió a la que estava sotmesa la premsa que no tenia els mateixos ideals dels governadors. Per altra banda en altres pagines podem trobar ja més informació però de tipus secundari. Fare un petit comentari sobre un article qu es troba en portada relacionat amb la repressió de la premsa.

El Luchador [en línea].GONZALEZ RAMOS,Manuel. Por la ibertad de España. Alicante Viernes 17 de Mayo de 1935. Número 8149. [consulta: 25 enero 2013]. Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

Aquest article va ser escrit per Manuel González Ramos, que era lector inseparable d’aquella premsa Republicana, en especial el periòdic “El Luchador”. En aquest article demana la llibertat de la publicació de premsa, ja que en Espanya molts governadors civils estaven perseguint a diaris pera a que forn clausurats, com per exemple El Diario de Levante. Malauradament aquesta situació finalment va arribar a Alacant, on els governadors es dedicaven més a perseguir a la premsa que anava contra els seus ideals que a governar.

 

Posted in Articles Periòdics, Pàgines web, Recursos electrònics | Tagged , | Leave a comment

La desbandada

El Luchador. [En línea]. 1913-1938. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en:http://prensahistorica.mcu.es/

Cal dir que ja hem fet una entrada relacionada amb la premsa Alacantina d’aquest dia, però en aquesta ocasió ens centrarem amb l’edició del diari “El Luchador” d’aquest dia. Com es lo gic aquest dia el diari va dedicar la seua portada a la derrota dels monarquics, amb titulars com per exemple “Los Monárquicos ante la derrota” o amb altres titulars confirman la republica, com per exemple aquest, “El gobierno de la República se dirige al pais”. Per altra banda en altres pagines podem destacar titulars com aquestos: “En España se ha implantdo la República” o com aquest altre més relacionat amb Alacant, “Alicante expresa apóteosicamente su republicanismo”. En conclusió, aquest la edició de “El Luhador” d’aquest dia va estar relacionada totalment amb la República. Per altra banda faré un breu comentari sobre un article de Carlos Esplà realitzat des de Paris i que es va publicar en aquest diari eixe dia:

El Luchador. [en línea]. ESPLÀ, Carlos. La Desbandada. Martes 14 de Abril de 1931. Número 6296. [consulta: 26 enero 2013]. Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

En aquest article publicat en el diari “El Luchador”, Carlos Esplà des de Paris fa referencia a la situació monàrquica d’Espanya, dient que l’abdicació és en inevitable, però una abdicació en la sobirania popular. Carlos Esplà es planteja dues qüestions: “ Com es fara el canvi de regim?” i  “ Com la transmissió de poders?”. Per a Carlos Esplà el Republicanisme Espanyol és la única garantia de pau social i de autoritat que existeix en Espanya. Alacant per a ell és un bon exemple de republicanisme per la seua tradició republicana i per tant el municipi republicà d’Alacant haurà de complir amb el seu deure, el poble posar-se de banda de les autoritats republicanes i el Rei anar-se’n.

Posted in Articles de revistes, Articles Periòdics, Recursos electrònics | Tagged , , , | Leave a comment

Associació de la premsa

El Luchador. [En línea]. 1913-1938. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

Bé en aquest cas realitzaré un breu comentari de la informació que podies trobar-te en el diari “El Luchador” anys abans a la dictadura de Primo de Rivera. En aquesta edició la informació més rellevant és la que informa sobre que hi ha un míting en Alacant sobre Marcelino Domingo, el altra informació que podem trobar és menys rellevant. Però el que volia destacar d’aquesta edició es aquest tipus d’articles, que eren molt freqüents.

 El Luchador [en línea].LOPEZ ARIAS,Ricardo. Associación de la Premsa.  El Luchador [en línea]. Sábado 22 de Diciembre de 1917. Número: 1435. [consulta: 25 enero 2013]. Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

Es tracta de un escrit que cita als membres de la Associació de la Premsa que acudeixquen al domicili social d’aquesta associació, dia 23, a les dotze del mati amb el fi de elegir per votació la Junta Directiva i del Montepió que haguera d’actuar en l’any 1918.

En aquest cas els membres d’Associació de la Premsa fan ús d’un periodic,  “El Luchador” per a citar als seus seguidors i socis a unes eleccions de la associació. En aquest periòde era molt freqüent vorer citacions d’aquests tipus, i o podem comprovar si observem periòdics de la primera meitat del segle XX.

Posted in Articles Periòdics, Recursos electrònics | Tagged | Leave a comment

El Luchador i Carlos Esplà municipis II República

El Luchador. [En línea]. 1913-1938. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

En aquesta edició del diari “El Luchador” es dona una informació molt interessant sobre les eleccions municipals de la II República, en concret les eleccions realitzades en es municipis de la ciutat d’Alacant. També podem trobar altres articles en la edició d’aquest dia que donen informació relacionada amb els republicans i el orde, i per altra banda la informació que trobem d’aquest dia és informació sobre molts dels municipis de la provincia d’Alacanta, com per exemple amb informació com aquesta: la conjunció republicana socialista celebra un gran míting en Crevillent, o informació relacionada amb els presos de Callosa i moltes més noticies d’àmbit provincial. En aquest cas fare un breu comentari sobre un article realitzat pel reconegut Carlos Esplà, aquest article es troba en la portada del periòdic d’eixe dia.

El Luchador. [en línea]. ESPLÀ, Carlos. Los Municipios de la Segunda República Alicante Miércoles 8 de Abril de 1931. Número 6292. [consulta: 26 enero 2013]. Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

En aquest article Carlos Esplà fa referència a les eleccions revolucionaries municipals on els republicans tenen un caràcter assombrosament de superioritat sobre els seus adversaris ja que en eixe moment històric tota Espanya era Republicana, encara que la pressió de poder, els fraus i els obstacles dirigits contra els candidats Republicans, es situava en plano desfavorable en eixa lluita de aparença il·legal. Però per a Carlos Esplà en ninguna part podia tenir efecte esta propaganda canalla, i menys en Alacant on Republicans i honrades són termes inseparables. Paraules de Carlos Esplà: “ En Alicante sabemos lo que fué y lo que será la República. Alicante elegirá el 12 de Abril un Municipio Repúblicano.”

Posted in Articles Periòdics, Recursos electrònics | Tagged , , | Leave a comment

El Diario de Alicante el 5 de Septembre de 1931

El Diario de Alicante. [En línea]. 1907-1936. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en:http://prensahistorica.mcu.es/

Aquest dia el periòdic el “Diario de Alicante” centra els seus titulars principalment en l’autorització del Papa per a expulsar als Jesuïtes d’Espanya i a més la desautorització del Cardenal Segura. Per altra banda en aquesta edició del periòdic trobem altra informació relacionada amb les Corts Constituents o amb tirotejos a Barcelona, també en portada podem trobar informació sobre el estramjer com per exemple la sublevació en Chile, després en les altres pàgines podem trobar una conversacio amb el governador del Ban exterior d’Espanya.

Per altra banda ja en altres fulles trobem informació d’àmbit més local com la mancomunitat del Taibilla, i també trobem altres articles d’àmbit nacional informant del consell de ministres del dia anterior, però fare un breu comentari sobre un article de la edició d’aquest dia molt interesant:

PACHECO BARRERA, Jorge. Ni están todos los que són… . Diario de Alicante [en línea]. 5 de Septiembre de 1931. Número 6250. [consulta: 25 enero 2013]. Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

Aquest article tracta sobre aquells que van ser detinguts per la Comissió Parlamentaria de Responsabilitats per participar en la dictadura de Primo de Rivera., però en especial aquells que no van ser detinguts, és a dir aquells que van saber absentar-se a temps de la República.

Entre els que van saber absentar-se trobem a personatges com Calvo Sotelo el que va descucar la hisenda, Anido il·lustre inventor de la famosa “Ley de Fugas” i dels pistolers, Aunos, Callejo…

Llàstima de que fugiren a temps de ser jutjats  ja que el país en eixe moment es deixava proclamar la seua innocència. El poble el que volia era que es fera justícia però amb serenitat.

Posted in Articles Periòdics, Recursos electrònics | Tagged , , | Leave a comment

Periòdic El Luchador 19 d’ Agost de 1931

El Luchador. [En línea].1913-1938. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

Molt interessant aquesta publicació del diari  “El Luchador”. Aquest dia el diari centra la major part dels seus articles a tot allò que esta relacionat amb el govern d’Espanya, on podem trobar titulars molt llamatius com poguera ser aquest, “Con la Monarquia jamas”, o aquest altre “Despues de la Sanjurjada” , tots fent referència al model de govern d’Espanya en distintes situacions. Apart d’aquestes informacions en el periòdic es troba la publicitat addicional i altres  noticies de menor rellevància. Però fare un breu comentari sobre uns dels articles que van aparèixer en aquest periòdic aquell dia:

ELLO, Luis. La forma de gobierno. El Luchador [en línea]. Viernes 19 de Agosto de 1932. Número 6670. [ consulta: 25 enero 2013] ] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica. Disponible en: http://www.prensahistorica.mcu.es

En aquest article Lluis Bello es planteja que hi haguera ocorregut en eixe moment amb un regim monàrquic, suposant que es dona un pronunciament semblant al que dona el general Sanjurgo. Per a Lluis el rei hi hagués donat suport a Sanjurgo, hi haguera estat contra el govern, contra les corts i contra la reforma agrària. En canvi per a Lluis un alçament sin rei queda estrangulat en el acte. Això és lo que per a Lluis que les raons de essència que funden la República es fan sota la voluntat del poble mentre que les que funden una Monarquia es fan per damunt de qualsevol constitució sota la voluntat del monarca. Per a Lluis tots aquells que critiquen la proclamació de la Segona República Espanyola acabaran comprenent que al caure la monarquia, el govern és més fort, més intel·ligent i més energètic que els governs monàrquics.

 

Posted in Articles de revistes, Recursos electrònics | Tagged , , | Leave a comment

El Diario de Alicante dos mesos despres de la República

El Diario de Alicante. [En línea]. 1907-1936. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

Aquest és un exemple de informació que donava en aquest cas “El Diario de Alicante”, on la seua edició donava informació sobre: varies notes d’informació electoral, es crisis plantejades en Alemanya i Àustria, un sacerdot multat pel seu pertinaç monarquisme, ex-alcalde upetisat processat, en Gerona es declara l’estat de guerra, i altres informacions d’àmbit més local. Aquest és un exemple de la informació que et podies trobar en la premsa Alacantina dos mesos després de proclamar-se la República.

Posted in Articles Periòdics, Recursos electrònics | Tagged , | Leave a comment

Any d’ inici

 El Luchador. [En línea]. 1913-1938. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en:http://prensahistorica.mcu.es/

En la edició d’aquest diari, el 27 d’Octubre de 1928, la seua portada esta dedicada al seu director  i fundador Juan Botella Pérez, ja que aquest va morir eixe dia. En primera plana podem trobar diversos pesames de distinta gent. Per altra banda la resta de informació del periòdic no era molt rellevant, tan sols amb algunes noticies provincials i amb bastants anuncis.

Posted in Articles Periòdics, Recursos electrònics | Tagged , | Leave a comment

El Diario de Alicante en plena república

El Diario de Alicante. [En línea]. 1907-1936. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

Edició de “El Diario de Alicante” en plena República (12 de Març de 1933)

En aquest diari en plena República podíem trobar-nos informació lògicament relacionada amb la República, com per exemple la informació que duia aquesta edició: “Azaña ja nosonrie”, els electricistes es posen en baga i algunes noticies més llamatives com aquesta, “27 redactores del periodico Luz abandonan sus puestos i el diario suspende, momentáneamente, su publicación”. Podem observar que en plena República la informació que oferia la premsa Alacantina era més pacifica que en altres anys.

Posted in Articles Periòdics, Periòdics, Recursos electrònics | Tagged , , | Leave a comment

Alicante Vivo

 Alicante Vivo. BELMONTE BOLDEWIG, Rubén. 22 de Juny de 2007. [consulta: 26 de gener de 2013]. Disponible en: http://www.alicantevivo.org/2007/06/declaracin-de-contenidos-autora-y.html

Aquesta pàgina és una associació cultural portada al món de Internet i es va crear l’any 2007. En aquesta pàgina podràs trobar múltiple informació sobre tot allò que estiga relacionat amb la cultura d’Alacant del present i del passat. També podràs trobar gran informació  sobre la premsa republicana en la ciutat d’Alacant, amb la disposició de moltes imatges sobre periòdics i també imatges quotidianes de la República. És una gran font d’informació sobre tot allò que vulgues saber sobre la cultura d’Alacant.

Posted in Pàgines web, Recursos electrònics | Tagged , , | Leave a comment

A la lucha, por Alicante y por la República

ESPLA, Carlos. A la lucha, por Alicante y por la República. El Luchador [en línea]. Alicante: El Luchador, 1913-1938 [consulta: 25 de Enero de 2013]. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/01473952222370517421291/1.2b/826_827/imagen826_827.jpg

 

Article del gran escriptor Carlos Esplà, en que fa una clara apologia a la República i abans de una segona volta de eleccions fa una crida a la unitat als partits d’ esquerra, sobretot entre socialistes i republicans, els quals ell diu que han deixar el passat arrere i mirar per un mateix objectiu i anar junts per la república. A més, fa una crítica als partits de la dreta, sectors monàrquics i clericals dels quals diu que han fracassat i que es podia veure la cara de desolació al veure els resultats de la primera volta.

 

Posted in Articles Periòdics, Recursos electrònics | Tagged , , , | Leave a comment

Prensa y partidos politícos durante la II Républica

CHECA GODOY, Antonio. Prensa y partidos políticos durante la II Republica [en línea]. Salamanca (España): Universidad de Salamanca, 1989 [Consulta: 25 de Enero de 2013]. EPUB. Disponible en: http://books.google.es/books?id=GIQ1qhQd3f0C&pg=PA27&dq=alicante+prensa+republica&hl=es&sa=X&ei=wyAEUZr2BcyShgfM0IHgCg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=alicante%20prensa%20republica&f=false

 

Llibre escrit per Antonio Checa del qual parla de la premsa durant la Segona República i concretament dividida per regions a Espanya. A partir de la pàgina 97 parla de la zona de Valenciana (en la qual es troba Alacant) i dels periòdics que es publicaven diàriament. Altre quadre molt interessant es troba a la pagina 132, i ací estan classificades les tendències ideològiques de periòdics del llevant peninsular i podem trobar alguns periòdics republicans com El Luchador o El Diario de Alicante entre altres.

Posted in Llibres, Recursos electrònics | Tagged , , , | Leave a comment