La premsa republicana a la ciutat d’ Alacant (1902-1939)

GARCIA ANDREU Y SANTACRUZ SOLER, M y J.M., Prensa sociedad y política provinciana (1902 – 1939) El caso de Alicante. Anales de la historia contemporánea [en línea]. Alicante: 2005 [consulta: 25 de Enero de 2013]. ISSN 19005-1. Disponible en: http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Fanaleshc%2Farticle%2Fview%2F89271%2F86301&ei=euMCUazBG4rPhAf5mIGICQ&usg=AFQjCNH_2tUXsFVQ9hVD_rOUZIl0ETBv2g&bvm=bv.41524429,d.d2k

 

Article prou complet de la revista Anales de la historia contemporanea, del qual ens parla de la premsa republicana des de el 1902 fins el 1939 i de que manera va influir en la societat Alacantina ja que cada un dels periòdics tenien distintes idees polítiques i com els periòdics republicans tenien una clara tendència postura i els monàrquics una totalment oposada, encara que aquestes postures en alguns determinants moments de la història vorem com es neutralitzen o es radicalitzen segons les condicions de eixe determinat moment a causa de la situació política.

A la última pàgina es troba informació en un quadre de tots els periòdics de la ciutat d’ Alacant i podem veure quins adoptaren idees polítiques republicanes, monàrquiques o neutrals. En aquest cas ja que estem parlant de premsa republicana, citarem els periòdics republicans que hi van haver entre 1902 i 1939: La Unión Democràtica, El Diario de Alicante, El Luchador y El Radical.

This entry was posted in Articles de revistes, Recursos electrònics and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *