El Diario de Alicante el 5 de Septembre de 1931

El Diario de Alicante. [En línea]. 1907-1936. [consulta: 26 de gener de 2013] Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en:http://prensahistorica.mcu.es/

Aquest dia el periòdic el “Diario de Alicante” centra els seus titulars principalment en l’autorització del Papa per a expulsar als Jesuïtes d’Espanya i a més la desautorització del Cardenal Segura. Per altra banda en aquesta edició del periòdic trobem altra informació relacionada amb les Corts Constituents o amb tirotejos a Barcelona, també en portada podem trobar informació sobre el estramjer com per exemple la sublevació en Chile, després en les altres pàgines podem trobar una conversacio amb el governador del Ban exterior d’Espanya.

Per altra banda ja en altres fulles trobem informació d’àmbit més local com la mancomunitat del Taibilla, i també trobem altres articles d’àmbit nacional informant del consell de ministres del dia anterior, però fare un breu comentari sobre un article de la edició d’aquest dia molt interesant:

PACHECO BARRERA, Jorge. Ni están todos los que són… . Diario de Alicante [en línea]. 5 de Septiembre de 1931. Número 6250. [consulta: 25 enero 2013]. Biblioteca Virtual de Prensa Hispánica Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/

Aquest article tracta sobre aquells que van ser detinguts per la Comissió Parlamentaria de Responsabilitats per participar en la dictadura de Primo de Rivera., però en especial aquells que no van ser detinguts, és a dir aquells que van saber absentar-se a temps de la República.

Entre els que van saber absentar-se trobem a personatges com Calvo Sotelo el que va descucar la hisenda, Anido il·lustre inventor de la famosa “Ley de Fugas” i dels pistolers, Aunos, Callejo…

Llàstima de que fugiren a temps de ser jutjats  ja que el país en eixe moment es deixava proclamar la seua innocència. El poble el que volia era que es fera justícia però amb serenitat.

This entry was posted in Articles Periòdics, Recursos electrònics and tagged , , . Bookmark the permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *