Archive for enero 5th, 2012

Aqueras montañas

  Aquelas montanhas que tan hautas son m’empachan de veire mas amors ont son. Aqueras montañas tan alteras son, no me dixan bier os mios aimors. Aqueras montañas cuán se’n baxarán y os mios aimors aparixerán. Dezaga d’ixas boiras os n’íré a escar y crebando as mugas con yo entornarán. Si canto, yo que canto, no canto ta yo, canto
Read more…